Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning startar 18.2 kl. 8.00 och slutar 10.3 kl. 15. Se utbildningar som ingår i ansökan

Telefontjänsten är öppen under ansökningstiden mån-fre kl. 9.30-13. Frågor kan också skickas per e-post: info@studieinfo.fi  

 

 

Ansökan till engelskspråkiga yrkesutbildningar görs via läroanstalternas egna ansökningar. Ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt och utbildning. Se utbildningarna

Yade Akbulat studerar till ridinstruktör

Tyttö ja hevonen ulkona lumimaisemassa

Yade är hemma från Åbo där hon gått gymnasiet. Efter gymnasiet valde hon att studera till ridinstruktör på vuxenlinjen i Brusaby.

– Det var min kompis som skulle hit. Vi hade hört mycket positivt om Brusaby, bra lärare och bra mat! Vi hörde också att sammanhållningen bland häststuderande är mycket bra, ingen lämnas utanför.

Yade har ridit hela sitt liv. I Yades ådror rinner också lite tatarblod, även om hon inte medger att det skulle ha haft någon inverkan på hennes yrkesval. Yade driver ett litet stall med några hyrplatser tillsammans med en kompis i hemstaden Pargas, varifrån hennes egen häst Noppa också följer med på närstudier till Brusaby.

Vuxenstudier med både teori och praktik

Hästvuxna, som vuxenstuderande på linjen kallas i Brusaby, har en närstudievecka per månad. Dagen börjar med en timme ridning varefter det är dags för teori och en del praktiska kurser som t ex läderarbeten. En stor del av studierna går ut på att planera och genomföra ridlektioner för studiekompisarna.

– Det är som IA (inlärning i arbete) hela tiden! Jätteroligt att genast få omsätta det man lärt sig i praktiken och ge det vidare åt andra.

Vuxenstuderande deltar också i stallarbetet i Brusaby.

– De praktiska studierna är just vad jag var ute efter, det är bra att kunna fixa själv om något går sönder. Fast bäst hittills känns nog att dagligen få lära sig något nytt om hästar och ridande, även om man har gjort det i så många år.

Till de absoluta fördelarna med Brusaby räknar Yade också den korta vägen till studieorten och de fina internaten. Att bo på internat tillsammans med studiekompisarna under närstudierna stärker sammanhållningen i gruppen.

Arbetsplatsen väntar efter studierna

Yade har en arbetsplats som väntar på ett ridcentrum i Åbo men hon kommer också att söka in till Hanken för att studera till ekonom.

– Perfekt att studera på dagarna och få jobba som ridinstruktör under kvällar och veckoslut!

De flesta av Yades studiekompisar har en arbetsplats klar för tiden efter studierna och många ger redan nu ridlektioner.

Mer information

Lant- och skogsbruk inom yrkesutbildning