Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning startar 18.2 kl. 8.00 och slutar 10.3 kl. 15. Se utbildningar som ingår i ansökan

Telefontjänsten är öppen under ansökningstiden mån-fre kl. 9.30-13. Frågor kan också skickas per e-post: info@studieinfo.fi  

 

 

Ansökan till engelskspråkiga yrkesutbildningar görs via läroanstalternas egna ansökningar. Ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt och utbildning. Se utbildningarna

Utbytesstudier: Språk- och kulturkunskaper

Elias åkte till Amerika som utbytesstuderande efter sitt första gymnasieår och studerade ett år i Florida. Julien kom till Finland från Kanada. Alla studerande kan oberoende av ålder eller utbildningsnivå delta i utbyte, antingen du går i gymnasium, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola eller universitet. Utbytesperiodens längd varierar från några veckor till ett läsår. Du lär dig språk och lär känna ett nytt land och en ny kultur. Se mera i videon…

Läs mera

Utbyten Maailmalle.net -tänst.

Intervju: Utbytesåret gav goda spanska kunskaper