Skip to content

Telefontjänsten för ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen är stängd 30.8–4.11.2019. Tjänsten är öppen från och med 5.11.2019 kl. 9–11 tis-tor. Läs mera om rådgivningstjänsterna

Statistikforskaren är sakkännare i att behandla, förvalta och tolka data

Neljä opiskelijaa istuu kirjastossa ja tekee ryhmätyötä. Kuva: Annika Temonen

Inom statistikvetenskaper utvecklar man metoder för att beskriva observationsdata, statistiska uträkningar, beskrivningar och slutledningar. Andra centrala delar är strategier för införskaffning av data och planering av statistiska försök. Statistikvetenskaper behövs inom många olika områdens forskning, till exempel inom medicin, biologi, bioteknik, datateknik, ekonomisk vetenskap, psykologi och miljö-, skogsbruks-, lantbruks- och viltvårdsforskning.

Statistikvetenskaper kan man studera vid både matematisk-naturvetenskapliga och statsvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga fakulteten.

Det lönar sig inte att alltid lita på förnuftet ifråga om sannolikheter

Ville och Tara studerar statistikvetenskaper vid Helsingfors universitet. Ville tyckte att statistikvetenskaper verkade mera praktiskt än matematik, men ändå mera teoretiskt än fysik. Han blev fast i statistikvetenskapen, när han insåg vilken betydelse den har för att förstå den omgivande världen. Tara kom in i huvudämnesstudier i statistikvetenskaper via tyskan och ekonomiska vetenskaper. Hon blev mycket intresserad av statistikvetenskapen, eftersom den på ett trevligt sätt kombinerar matematik och samhällsvetenskaper. De obligatoriska sidoämnesstudierna i universitetsmatematik har gått bra med kort matematik som grund.

Läs hela intervjun på Helsingfors universitets sidor (på finska)

Med statistikvetenskapen kan man forska i DNA-molekylens struktur eller i hur placeringen och prissättningen av öl i en market inverkar på försäljningen

Då man tidigare konsulterade spåmän, som spådde om framtiden i kristallkulor, frågar man numera om hjälp av en statistiker, som hittar svaren i sin dator. Enligt Ville utgör kärnan i statistikvetenskap i att analysera korrekta data med hjälp av statistikprogram. Redan i början av studierna lär man sig använda dessa program. Med hjälp av en statistikmodell är det möjligt att avbilda verksamheten för det fenomen man forskar i och förutse dess utveckling i framtiden.

Läs hela intervjun på Helsingfors universitets sidor (på finska)

Information om branschen

Naturvetenskapliga studier vid universitet

Tilastotutkijan ammatinkuvaus TEM:n Ammattinetissä (på finska)

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL – Matematisk-naturvetenskapliga Akademiker (MAL) rf

Utbildning

Naturvetenskapliga utbildningar vid universitet 

Länken öppnar en sida med sökresultat, där du kan ytterligare avgränsa resultatet till exempel enligt ort.