Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. 

 Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

Språk, information och kommunikation

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Undervisning, fostran, psykologi

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Språkstudier kräver brinnande iver

Hanna-Mari Pienimäki har helt förlorat sig i engelska språkets värld. Början var dock krånglig eftersom hon inte direkt har sinne för språk. Trots att hon har en stor passion för språket måste hon i åratal arbeta för sin studieplats.

Då Hanna-Mari Pienimäki gick i lågstadiet var engelskan allt annat än hennes favoritämne eftersom den kändes svår och hon inte fick något grepp om den. Hon inledde inte studierna i ett annat språk då eftersom redan ett språk var tillräckligt utmanande.

– Sedan plötsligt hittade jag den omgivande världen av språk och hela populärkulturen: filmer, musik, tv-program och litteratur. Jag ville veta vad mitt favoritbänd sjöng om och vad som sades i filmer, berättar Hanna-Mari.

Den rätta branschen har klarnat utan desto mera eftertanke  

Även om det var trevligt att studera engelska och det blev lättare med tiden hade Hanna-Mari aldrig tänkt arbeta med språk. Studiehandledaren i gymnasiet föreslog dock att Hanna-Mari skulle studera till engelskalärare efter att ha sett hennes utmärkta vitsord i språkkurserna.

Hanna-Mari blev antagen till universitetet på femte försöket. Orsaken till de ihärdiga försöken varje vår var en brinnande önskan att studera just engelska. Alltid efter inträdesförhöret fick hon en stark känsla av att hon kunde ha förberett sig ännu bättre.

– Då jag äntligen blev antagen behövde jag inte fundera på om jag är i rätt bransch. Jag hade övervägt saken redan i åratal då jag deltagit i urvalen. Därför är det å andra sidan också bra att man inte direkt blir antagen då man söker första gången efter gymnasiet.

– Under lärarpraktiken har det definitivt varit bra att vara äldre än eleverna eftersom jag är ganska liten till växten och därför kan ha svårt att genom min person vinna auktoritet, konstaterar Hanna-Mari leende.

Att studera engelska vid universitetet avviker från gymnasiet

Hanna-Maria var till en början förvånad över hur annorlunda studierna i engelska vid universitetet kan vara jämfört med studierna i gymnasiet.

– I gymnasiet försöker man skaffa sig språkkunnande som gör att man klarar sig i vardagen. Men vid universitetet är studierna annorlunda. Språket är inte längre ett personligt kunnande som man försöker förkovra, utan studerande är jämlika användare av språket och språkforskande yrkesmänniskor.

Enligt Hanna-Mari lämpar sig språkstudierna för dem som är intresserade av språk och språkvetenskap. I studierna fördjupar man sig i språkets struktur, varianter, kultur och litteratur.

– Om inträdeslitteraturen känns intressant vet man att man troligen är på rätt väg. Var och en måste hitta sin egen motivation för inlärning. För vissa kan det vara utbytesstudier eller en resa, för andra bara själva ivern för språket. Själv motiveras jag av intresset för nordamerikansk kultur.

Många arbetsmöjligheter

Som biämne studerar Hanna-Mari audiovisuell översättning så att hon efter utexaminering kan översätta till exempel tv-serier till finska. Det är bra att uppehålla sitt modersmål genom att läsa inhemsk litteratur.

Exempel på yrken efter utexaminering från instutionen för engelska är tolk, översättare, forskare eller lärare. Läraryrket är Hanna-Maris drömyrke. Hon anser att många olika slags människor lämpar sig som lärare men av alla krävs intresse och acceptans för olika slags människor.

– Till studierna hör mycket lärarpraktik där man ser lärarjobbet på olika utbildningsnivåer. Såväl i grundskolan som i gymnasiet har arbetet sina sidor. Det är tillsvidare svårt att säga vilken åldersgrupp jag skulle vilja undervisa.

Hanna-Mari är stundvis förvånad över hur totalt det går att förlora sig själv i språkets värld och hur mycket nya möjligheter och sidor ett språk har.

– Det är fint att jag kan kombinera kultur och språk. Jag kan resa till något engelskspråkigt land, suga i mig kultur och språk och sedan berätta om mina erfarenheter för eleverna. Det tycker jag att är det bästa jag kan använda min tid till.