Skip to content

OBS! Ansökningstiderna i gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt i övriga samordnade ansökningssystem efter grundskolan fortsätter
fram till 7.4.2021 kl. 15. 

Se utbildningar i gemensam ansökan
Se utbildningar i ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
Se utbildningar i ansökan till handledande utbildningar

Frågor om ansökan till info@studieinfo.fi

 

 

Högskolorna publicerar resultat från vårens första gemensamma ansökan under vårens gång.
Alla resultat publiceras senast 4.6.2021.
Du kan följa med antagningsprocessen i Min Studieinfo under Ansökningar och mottagande av studieplats.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Skogsbruksingenjör: Terrängundervisning, praktik och teori ger färdighet för arbetslivet

""

Skogen växer nu och i framtiden och skogskunniga behövs för att utnyttja den på ett hållbart sätt. Mikko och Juho studerar till skogsbruksingenjörer vid yrkeshögskola. Efter att de har studierna klara siktar de på jobb vid något företag inom skogsbranschen. Men också fortsatta studier för högre yrkeshögskoleexamen för skogsbruksingenjör är ett alternativ.

Mikko Kauhanen och Juho Laurila studerar inom skogsbruk. De kommande skogsbruksingenjörerna tycker att mångsidigheten är det mest intressanta i deras bransch. Förutom goda skogsfärdigheter får de kunnande i företagsverksamhet och sociala färdigheter.

Juho tycker att skogsstudierna är både roliga och praktiska.

– Utöver teorin bekantar vi oss med olika terränger och gör praktiska övningar.

Skogsbruksingenjörsstudierna förutsätter vanligen gymnasium eller en yrkesinriktad grundexamen, såsom Mikko, som har avlagt skogsmaskinsförarexamen.

– I studierna har jag blivit mest överraskad av hur bra jag klarar mig fastän jag inte har gymnasium som grund, konstaterar Mikko.

Mikko och Juha är av samma åsikt om att utbildningen för skogsbruksingenjör passar för dem som trivs i naturen och vill ha utmaningar.

– Om du tycker att naturen och skogen är viktig, så är det ett naturligt val att studera inom branschen, funderar Juho. Praktikperioderna ger studerande en bild av skogsarbetet och ger tilläggsmotivation för studierna.

Goda arbetsutsikter väntar

Både Juho och Mikko siktar efter utexamineringen till jobb vid ett företag inom skogsbranschen. Andra sysselsättande instanser är skogsvårdsföreningar, skogscentralen, skogsmaskinsföretag och skogsserviceföretagare och företag inom energibranschen. De nämner båda att de också tänker söka till fortsatta studier för att komplettera skogsbruksingenjörsexamen till högre yrkeshögskoleexamen för skogsbruksingenjör.

Juho och Mikko ser förtroendefullt på framtiden.

– Arbetsutsikterna är goda inom branschen, eftersom många håller på att gå i pension, bedömer Mikko. Inom skogsbranschen utvecklas nya produkter och en del av de innovationer som har planerats, är redan bekräftade, så det ser bra ut, funderar de unga männen.

– Skogen växer och trähandeln försiggår året om för att inte glömma miljövården, lägger Juho till.

Information om branschen

Naturbruk vid yrkeshögskolor

Agrikultur-forstvetenskap vid universitet

Sök information om yrken och yrkesområden i Jobbmarknadstjänsten.

Utbildning

Länkarna öppnar en sida med svenskspråkiga sökresultat, där du ytterligare kan avgränsa resultatet till exempel enligt ort eller söka bland finskspråkiga utbildningar.

Skogsbruksutbildningar vid yrkeshögskolor

Skogsbruksutbildningar vid universitet