Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning startar 18.2 kl. 8.00 och slutar 10.3 kl. 15. Se utbildningar som ingår i ansökan

Telefontjänsten är öppen under ansökningstiden mån-fre kl. 9.30-13. Frågor kan också skickas per e-post: info@studieinfo.fi  

 

 

Ansökan till engelskspråkiga yrkesutbildningar görs via läroanstalternas egna ansökningar. Ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt och utbildning. Se utbildningarna

Saku från S:t Michel studerar fiskeri

Kalatalouden opiskelija seisoo haavi kädessä

Jag är Saku Kokkonen från S:t Michel och jag studerar fiskeri vid Fiskeri- och miljöinstitutet Livia i Pargas. Jag valde Livia, eftersom fiskar och fiske har intresserat mig ända sedan jag var barn. Innan studierna hörde jag till en fiskeklubb i S:t Michel. Jag har dessutom hemma ett akvarium. Man kan säga att mitt intresse för fiskar ledde mig hit. Jag har nytta av min hobby, men det var mitt intresse för branschen som ledde mig att börja studera branschen.

I Fiskeriskolan lär man sig många grundfärdigheter

Studierna i Pargas är praktiska och betoningen ligger på att göra, vilket passar mig utmärkt. I studierna börjar man med att studera grundfärdigheter, såsom att röra sig på vatten, svetsning, filering, nätfiske m.m. Dessa färdigheter är till nytta också i det dagliga livet.

Efter grundstudierna kan man specialisera sig till fiskförädlare, fiskodlare, yrkesfiskare eller fiskerihandledare. Jag inriktar mig på fiskförädlare, eftersom jag då får man jobba med fiskar och se hur de växer från romstadiet till fullstora fiskar.

Kallt vatten och dåligt väder ska man inte vara rädd för då studierna sker i skärgården. Att jobba med fiskar förutsätter att man är lugn och noggrann.

Arbete i Finland eller utomlands

Fisk blir en allt viktigare näringskälla. Det finns jobb inom branschen. Jag tänker själv söka jobb till en början i Finland och i något skede kanske jag åker till Norge eller Sverige. Jag är intresserad av fortsatta studier och hoppas att iktyonomutbildningen vid yrkeshögskolan tas upp på programmet igen.

Information om branschen

Lant- och skogsbruk inom yrkesutbildning

Beskrivning av fiskeribranschen i Yrkesinfo-tjänsten (Arbets- och näringsministeriet)

Utbildning

Utbildningslänkarna går till en sida med sökresultat där du kan ytterligare avgränsa resultatet till exempel enligt ort.

Kalatalouden perustutkinto (Grundexamen i fiskeri)