Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Turism-, restaurang- och rengöringsservice

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Restaurangkock: Att orka i arbetet

""

Mikko Hillu studerar första året till restaurangkock vid Ravintolakoulu Perhos studentlinje i Helsingfors. Utbildningen räcker två år. De senaste fem veckorna har han genomfört arbetspraktik i Restaurang Sunni i Helsingfors centrum. I praktiken ligger tyngdpunkten på luncher, och arbetsdagen börjar klockan åtta på morgonen.

123456