Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Handel, ekonomi och finansiering

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Programplanerare: Samarbete och problemlösningsförmåga

""
Sida 4/4

Enligt Eetu skulle kvinnor vara välkomna i en ännu mycket mansdominerad bransch. Han tycker att man går miste om hälften av den potentiella begåvningen då det finns så litet kvinnor inom programmeringsbranschen. Eetu tycker inte heller att branschen är särskilt manlig, utan betonar att det är viktigare med problemlösningsförmåga och kommunikation förutom kodningsuppgifterna.

– Det bästa i jobbet är att skapa en fungerande tillämpning, som är användbar. Programmen är i hög grad skräddarsydda – litet som i kaffereklamen, skrattar han.

Information om branschen

Databehandling, informations- och kommunikationsteknik (ICT), biblioteks- och informationsservice vid yrkeshögskola 
Databehandling, informations- och kommunikationsteknik (ICT), biblioteks- och informationsservice vid universitet 
Video: Ohjelmoija: Saa tehdä sitä mistä tykkää
Video: Webmaster: Intohimo auttaa moneen asiaan
Mera berättelser av studerande inom teknik
Gå till beskrivning av informationsteknik i Yrkesinfo.fi (Arbets- och näringsministeriet)

Utbildning

Länkarna öppnar en sida med sökresultat, där du kan ytterligare avgränsa resultatet till exempel enligt ort.

Informations- och kommunikationsteknik vid yrkeshögskolor 
Programteknik vid yrkeshögskolor
Informations- och kommunikationsteknik vid universitet
Programteknik vid universitet

Text och foto: Jasmin Heino

1234