Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Handel, ekonomi och finansiering

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Programplanerare: Samarbete och problemlösningsförmåga

""

Miehen puolilähikuva.
Sida 1 / 4

Eetu Blomqvist, 31, arbetar som programutvecklare. Han studerade vid Tammerfors tekniska universitet inom utbildningsprogrammet för datateknik i sex år och blev färdig år 2009 med huvudämnet programproduktion. Universitetet gav honom en god teoretisk grund för programmeringsbranschen. Han har kunnat tillämpa det han lärt sig också i praktiska arbetsuppgifter.

– Inom den här branschen klarar också de sig bra som är självlärda, men mig hjälpte det att idka teoretiska studier och gav en god grund för arbetslivet.

Information om branschen

Databehandling, informations- och kommunikationsteknik (ICT), biblioteks- och informationsservice vid yrkeshögskola 
Databehandling, informations- och kommunikationsteknik (ICT), biblioteks- och informationsservice vid universitet 
Video: Ohjelmoija: Saa tehdä sitä mistä tykkää
Video: Webmaster: Intohimo auttaa moneen asiaan
Sök information om yrken och yrkesområden i Jobbmarknadstjänsten.

Utbildning

Länkarna öppnar en sida med sökresultat, där du kan ytterligare avgränsa resultatet till exempel enligt ort.

Informations- och kommunikationsteknik vid yrkeshögskolor 
Programteknik vid yrkeshögskolor
Informations- och kommunikationsteknik vid universitet
Programteknik vid universitet

Text och foto: Jasmin Heino

1234