Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning startar 18.2 kl. 8.00 och slutar 10.3 kl. 15. Se utbildningar som ingår i ansökan

Telefontjänsten är öppen under ansökningstiden mån-fre kl. 9.30-13. Frågor kan också skickas per e-post: info@studieinfo.fi  

 

 

Ansökan till engelskspråkiga yrkesutbildningar görs via läroanstalternas egna ansökningar. Ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt och utbildning. Se utbildningarna

Vård- och välmåendetjänster, medicin

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Optiker: Optometristudier för arbetslivet

Optometristiopiskelija menee kouluun. Kuva: Laura Kärki

Tanja Hannula studerar optometri för tredje året vid Metropolia ammattikorkeakoulu i Helsingfors. Utbildningen räcker  totalt tre och ett halvt år och leder till optometrist eller legitimerad optiker. Optometri kan man förutom vid Metropolia också studera vid Oulun seudun ammattikorkeakoulu, som var Tanjas första ansökningsönskemål. Hon tog ett mellanår efter gymnasiet och kom sedan in på optometristudierna i Helsingfors.

Information om branschen

Social-, hälso- och idrottsområdet vid yrkeshögskola 

Hälso- och sjukvårdsbranschen i Yrkesinfo.fi (Arbets- och näringsministeriet)

Yrkesbeskrivning för optiker i Yrkesinfo.fi (Arbets- och näringsministeriet)

Utbildning

Metropolia ammattikorkeakoulu: Optometria

Oulun ammattikorkeakoulu: Optometristi

Text & bild: Laura Kärki

123456