Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Vård- och välmåendetjänster, medicin

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Optiker: Optometristudier för arbetslivet

Optometristiopiskelija menee kouluun.

Tanja Hannula studerar optometri för tredje året vid Metropolia ammattikorkeakoulu i Helsingfors. Utbildningen räcker  totalt tre och ett halvt år och leder till optometrist eller legitimerad optiker. Optometri kan man förutom vid Metropolia också studera vid Oulun seudun ammattikorkeakoulu, som var Tanjas första ansökningsönskemål. Hon tog ett mellanår efter gymnasiet och kom sedan in på optometristudierna i Helsingfors.

Information om branschen

Social-, hälso- och idrottsområdet vid yrkeshögskola 

Hälso- och sjukvårdsbranschen i Yrkesinfo.fi (Arbets- och näringsministeriet)

Yrkesbeskrivning för optiker i Yrkesinfo.fi (Arbets- och näringsministeriet)

Utbildning

Metropolia ammattikorkeakoulu: Optometria

Oulun ammattikorkeakoulu: Optometristi

Text & bild: Laura Kärki

123456