Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Handel, ekonomi och finansiering

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Merkonom: Säljarbetet i gång via studierna

""

Roope Leppänen blev intresserad av försäljningsarbete redan som ung, men han var inte intresserad av att sitta många år i skolbänken.

Läroavtalsutbildning som kombinerar arbete och studier var svar på mitt problem: jag fick möjlighet att avlägga merkonomexamen i vårt familjeföretag. Av studierna för kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning fick jag en god grund för försäljningsarbetet.

Jag lärde mig att fungera i kundsituationer

Det var motiverande att kombinera arbete och närundervisningsdagar. Jag genomförde studierna flexibelt i min egen takt och jag fick i lugn och ro tid att fundera på det som jag hade lärt mig. Under skoldagarna introducerades vi inför distansuppgifterna, vilket gjorde det lättare att klara av studierna vid sidan om arbetet.

Utbildarnas erfarenheter var inspirerande och särskilt tipsen för kundmöten var värdefulla för mitt eget arbete. I utbildningen fick jag mera säkerhet i säljarbetet. Under läroavtalsutbildningen kom jag också att bekanta mig närmare med hur min egen arbetsplats fungerar.

Jag blev motiverad av allt jag lärde mig

Efter utbildningen blev jag befordrad och fick utmana mig själv som försäljningsrepresentant. Jag fick fin respons av mina arbetskamrater om att jag kunde visa att jag har det kunnande som krävs i examen. De har också sagt att jag utvecklats till det bättre inom alla delområden av mitt arbete.

Det var roligt att följa med min egen inlärningsprocess. Entusiasmen var stor då jag märkte att jag utvecklades under hela studietiden. Jag fick inte alls en känsla av att jag utbildar mig i onödan Efter att utbildningen har avslutats, kommer jag på sådant som jag kan utnyttja i säljarbetet.

Jag tycker att merkonomutbildningen lönar sig för alla försäljningsinriktade personer eller personer som arbetar med kundtjänst eller försäljning eller för personer som annars är intresserade av branschen. Det är ändå rätt så utmanande att kombinera studier och en full arbetsvecka. Den som deltar i läroavtalsutbildning bör vara redo att förbinda sig till studierna och följa tidtabellen. Jag rekommenderar läroavtalsutbildning särskilt för dem för vilka heltidsstudier inte lämpar sig och för dem som lär sig bättre genom att göra.

Bild och text: Markkinointi-instittuutti

Information om branschen

Handel och administration inom yrkesutbildning

Sök information om yrken och yrkesområden i Jobbmarknadstjänsten.

Utbildning

Läroavtalsutbildning

Länkarna nedan öppnar en sida med sökresultat, där du kan ytterligare avgränsa resultatet till exempel enligt ort.

Yrkesutbildning

Grundexamen i affärsverksamhet