Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Handel, ekonomi och finansiering

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Konsumtionsekonom: Universitetsstudier uppmuntrar till föreningsverksamhet

""

Helmi Kärjä studerar konsumtionsekonomi på institutionen för ekonomi vid den agrikultur-forstvetenskapliga faktultet vid Helsingfors universitet, på campus i Vik. Konsumtionsekonomi består av ekonomiska vetenskaper sammankopplade med samhällsvetenskaper. Det tar tre år att avlägga en kandidatexamen och efter det avlägger Helmi dessutom en två års magisterexamen.

Helmi är alltid glad och positiv. Hon har lätt för att le och utmaningar slår inte ner henne, utan tvärtom.

Helmi blev student från Järvenpää lukio år 2009, varefter hon jobbade ett år inom restaurangbranschen och funderade på sin framtid. I början av år 2010 skickade hon in sin ansökan och kom samma höst in på konsumtionsekonomistudierna.

Under det tredje året är antalet föreläsningar endast få, 3-4 gånger i veckan en föreläsning om två timmar. Utöver det här dessutom kursuppgifter, tentamensböcker, referat, artiklar och föreläsningsdagbok.

Helmi njuter också av att vara med i studieföreningsverksamheten och är en aktiv deltagare. Dessutom kan man få studiepoäng för föreningsverksamheten.

Information om branschen

Konsumtionsekonomi kan man studera vid Helsingfors universitets agrikultur- och forstvetenskapliga faktultet.

Agrikultur- och forstvetenskapliga studier vid universitet 

Text och bilder: Tuomas Siitonen

123456