Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning startar 18.2 kl. 8.00 och slutar 10.3 kl. 15. Se utbildningar som ingår i ansökan

Telefontjänsten är öppen under ansökningstiden mån-fre kl. 9.30-13. Frågor kan också skickas per e-post: info@studieinfo.fi  

 

 

Ansökan till engelskspråkiga yrkesutbildningar görs via läroanstalternas egna ansökningar. Ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt och utbildning. Se utbildningarna

Handel, ekonomi och finansiering

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Konsumtionsekonom: Universitetsstudier uppmuntrar till föreningsverksamhet

Opiskelija hymyilee kameralle ulkona

Helmi Kärjä studerar konsumtionsekonomi på institutionen för ekonomi vid den agrikultur-forstvetenskapliga faktultet vid Helsingfors universitet, på campus i Vik. Konsumtionsekonomi består av ekonomiska vetenskaper sammankopplade med samhällsvetenskaper. Det tar tre år att avlägga en kandidatexamen och efter det avlägger Helmi dessutom en två års magisterexamen.

Helmi är alltid glad och positiv. Hon har lätt för att le och utmaningar slår inte ner henne, utan tvärtom.

Helmi blev student från Järvenpää lukio år 2009, varefter hon jobbade ett år inom restaurangbranschen och funderade på sin framtid. I början av år 2010 skickade hon in sin ansökan och kom samma höst in på konsumtionsekonomistudierna.

Under det tredje året är antalet föreläsningar endast få, 3-4 gånger i veckan en föreläsning om två timmar. Utöver det här dessutom kursuppgifter, tentamensböcker, referat, artiklar och föreläsningsdagbok.

Helmi njuter också av att vara med i studieföreningsverksamheten och är en aktiv deltagare. Dessutom kan man få studiepoäng för föreningsverksamheten.

Information om branschen

Konsumtionsekonomi kan man studera vid Helsingfors universitets agrikultur- och forstvetenskapliga faktultet.

Agrikultur- och forstvetenskapliga studier vid universitet 

Text och bilder: Tuomas Siitonen

123456