Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Konst, musik, hantverk, formgivning

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Industridesigner = teamarbetare

""

Industridesign har blivit betydligt mera populärt i Finland under de senaste årtiondena och den långa hantverkartraditionen bland finländarna har uppdaterats med färdigheter inom industridesign. Framförallt behöver yrkesmänniskorna i branschen en bred vision ifråga om företagsverksamhet samt förståelse för brändets visuella värde.

Utbildningsprogrammet för industridesign var ett ytterst litet lärosäte när det grundades för över 50 år sedan. Nuförtiden är industridesign det näststörsta programmet vid Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet. Det är inte överraskande om man gör en historisk tillbakablick eller tittar omkring sig: formgivning syns överallt.

– Varje produkt måste hitta sin egen funktion och plats. Ifall produkten inte är bättre än andra produkter på marknaden på något sätt lönar det sig antagligen inte att tillverka den, berättar Raimo Nikkanen, professor i formgivning vid Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet (ARTS).

Nya former av stadsmiljöplanering

Planerings- och formgivningsbranschen har förändrats betydligt genom åren.

– Tidigare hade städerna egna anställda planerare. Till exempel Helsingfors hade under 20 års tid sin egen formgivare som hette Ulla-Kirsti Junttila. Hon planerade bland annat Brunnsparkens strand med stenbeläggning och belysning samt torget Kompassen som ligger där, berättar Nikkanen.

Istället för egna planerare ansvarar idag bland annat planläggaren och arkitekten för planeringen av stadsmiljön. Å andra sidan har företagen fått en starkare roll i stadsbilden och man köper planeringsservice också via upphandling.

– Ett exempel är båsen på busshållplatserna samt uteannonseringsplatserna vilka sköts av ett internationellt bolag. Förutom utomhusannonseringen sköter företaget om service, underhåll och städning av hållplatserna. Till och med avfallskärlen på hållplatserna kommer via företaget.

Formgivningen idag är praktisk och beaktar företagens verksamhet. Industriell design är mycket annat än bara planeringen av hur ett föremål skall se ut.

– Vardagen och människorna med sitt konsumentbeteende är viktiga utgångspunkter. Vi undersöker till exempel hur åldringar bor och funderar på hur man med formgivningens hjälp kan förbättra deras livskvalitet. Vi strävar efter att rotfästa mera formgivningstänkande i vårt samhälle vilket medför bättre service och livsmiljöer, beskriver Raimo Nikkanen.

Uppfattning om bränd

En industridesigner är nuförtiden en teamarbetare i en mångsidig grupp med både ingenjörer och ekonomer. Många olika instanser deltar i samma projekt: materialleverantören, staden, reklambyrån och planeringsbyrån. Industridesignern måste förstå de strategiska utgångspunkterna och översätta dem till formgivningens språk.

– Av industridesignern krävs uppfattning om hur man formger service. Det vill säga förståelse för hurdan betydelse bränd och utseende har för företaget och hur formgivningens språk kan framhäva vissa värden. Kopplingen till businessen är viktig i allting man gör.

Inte bara tomma kannor

Industridesign undervisades ännu i medlet av 90-talet endast på Konstindustriella högskolan. Sedermera har nästan tio yrkeshögskolor samt Lapplands universitet fått utbildningsprogram som leder till examen inom industridesign. I ARTS’ engelskspråkiga magisterprogram kommer över hälften av studeranden utomlands ifrån.

– Vår gallring av studeranden är sträng. Vi vill inte ha studeranden som endast är tomma kannor som vi fyller utan i inträdesförhöret vill vi veta vad sökanden har att ge åt oss och vårt vetenskapliga samarbete, upplyser Nikkanen.

De som utexamineras från industridesign sysselsätts i många olika arbetsuppgifter.

– Vi hoppas att de som utexamineras har sådana färdigheter inom företagsledning med vilka de kan stiga till ledande position i produktutvecklingsprojekt. Så att de inte bara förverkligar projekt enligt andras instruktioner utan själva på ett betydande sätt tillför eget kunnande och innehåll, sammanfattar Nikkanen.

Från utbildningsprogrammet för industridesign utexamineras bl.a.

  • produktdesigner (product designer)
  • konceptplanerare (consept designer)
  • planerare av användbarhet (usability designer)
  • formgivare av service (service designer)
  • innovations- och brändledare (innovation and brand leader)
  • Från institutionen för formgivning utexamineras också modedesigners, möbelformgivare, textildesigners, konstindustriella formgivare och planerare av interiörer.

Text: Kirsi Pitkäranta Viestintätoimisto Deski Oy