Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Vård- och välmåendetjänster, medicin

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Ida-Maria är magister i både pedagogik och idrottsvetenskaper

""

Ida-Maria Sirén, som har avlagt både lärarutbildning och magister i idrottsvetenskaper tycker att det har gått bra att kombinera två områden med utgångspunkt i arbetslivet.

– Jag sköter nu olika lärarvikariat, men har också jobbat som utbildare vid en lokal idrottsförening. Det har varit trevligt att kunna utnyttja mina kunskaper inom bägge yrkesområdena.

Ida-Maria studerade till pedagogie magister inom lärarutbildning med betoning på konst- och färdighetsämnen. Efter detta sökte hon till idrottsvetenskapliga fakulteten för att studera samhällsvetenskaper inom idrott. Vid idrottsvetenskapliga fakulteten läste hon som biämne idrott, men också dramapedagogik och grundstudier i personalledning. Ida-Marias titel är ändå klasslärare för åk 1-6.

– Jag kan troligen också sköta vikariat i åk 7-9, eftersom jag har haft idrott som biämne och dessutom studerat vid idrottsvetenskapliga fakulteten.

Från pedagogik till idrottsvetenskaper

Ida-Maria är utöver undervisning också intresserad av idrottsförvaltning.

– Hur skolelevernas rörlighet kan främjas och vilka organisationer som kan stöda skolelevernas rörlighet. Eftersom timantalet i gymnastik är begränsat, är det skäl att fundera på andra former av idrott, som man kunde utnyttja under skoltiden, specificerar hon.

Under lärarutbildningen kom Ida-Maria underfund med vilken inriktning hon skulle välja.

– Jag ville profilera mig på ett specifikt yrkesområde och idrott har alltid varit viktigt för mig. Jag funderade på idrottsledaryrket, men det kändes ändå för snävt.

Utbildningsprogrammet för samhällsvetenskaper inom idrott hittade jag av en slump då jag bläddrade på Jyväskylä universitets webbplats. Programmets tyngdpunkt ligger på idrottsplanering, idrottsförvaltning och idrott som ett sociologiskt fenomen.

– Vid idrottsvetenskapliga fakulteten hade vi många litteraturtentamina och dessutom föreläsningstentamina. Studierna bestod till stor del av föreläsningar, vilket jag hade föreställt mig.

Inom lärarutbildningen gick vi igenom olika läroämnen via praktiken, vi virkade mössor och spelade blockflöjt. Alltså inte helt typiska universitetsstudier, skrattar Ida-Maria till.

Praktiken viktig

– Praktikperioderna tycker jag att är mycket viktiga, speciellt i lärarutbildningen. Annars kan det vara svårt att få en uppfattning om hurudant arbetet i praktiken kommer att vara, konstaterar Ida-Maria.

Efter utexamineringen har arbetspraktiken och arbetet på fältet gett henne de kunskaper hon har nu.

– I lärarstudierna finns en utmaning i det att en stor del av arbetet består av s.k. tyst kunskap, som är svår att inbegripa i universitetsstudierna. Inlärningen sker nog till stor del via det praktiska arbetet.

Mera specialpedagogik och pedagogisk psykologi är ämnen som Ida-Maria tycker att det borde finnas mera av i lärarstudierna. I en allt mera föränderlig skolmiljö kan de vara till nytta i situationer som kräver specialåtgärder,

Många jobbmöjligheter

Lärarkompetensen är för Ida-Maria ett intresse, men också ett stöd och en trygghet. Det finns jobb och möjligheter att kombinera andra studier och egna intressen i arbetslivet.

– Inom idrott och samhällsvetenskaper finns det arbetsplatser åtminstone inom den offentliga sektorn. I kommuner och städer kan man få jobb inom idrottsväsendet, till exempel som idrottsplanerare eller ledare av fritidsverksamhet. Inom den tredje sektorn sysselsätter olika organisationer en hel del, till exempel olika idrottsgrensförbund, lokala idrottsföreningar eller förbund som riktar sig till specifika grupper.

Inom den privata sektorn är branschen mera gränslös.

– Du kan till exempel fungera som motionscenterföretagare. Egentligen kan du göra vad som helst, funderar Ida-Maria.

Text och bilder: Henna Heikkala

Information om branschen

Idrotts- och gymnastikvetenskaper vid universitet

Idrottsområdet vid yrkeshögskola

Sök information om yrken och yrkesområden i Jobbmarknadstjänsten.

Utbildning

Utbildningsprogram vid universitet

Utbildningsprogram inom idrott och rehabilitering vid yrkeshögskolor

Länkarna öppnar en sida med sökresultat. Du kan avgränsa resultatet ytterligare till exempel enligt språk, ort eller grundutbildning.