Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. 

 Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

Undervisning, fostran, psykologi

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Hoppet ut i det okända var ett bra beslut

Matias Sarvanne, 21, stod inför en flytt från Borgå till en helt främmande ort när han blev antagen till Jämsän ammattiopisto. Eftersom alla slags studier är till nytta uppmuntrar han nu andra unga att söka till skolor på andra orter än den bekanta hemorten.

Matias Sarvanne bodde i Borgå hos sina föräldrar när han fick det brev som förändrade hans liv. Han hade blivit antagen till Jämsän ammattiopisto för att studera till ungdoms- och fritidsinstruktör. Antagningen till studieområdet väckte dock inte enbart positiva tankar eftersom emottagandet av platsen skulle innebära en flytt till en främmande ort där han inte kände någon från tidigare.

– Jag fick mycket uppmuntran av mina förädrar. Jag trodde på deras intyganden om att flytten skulle vara en bra sak för mig och att jag med säkerhet skulle klara mig. De övertygade mig om att det skulle löna sig för mig att åka och studera trots att studielinjen inte var mitt förstahandsönskemål.

Skolkamraterna i samma situation

Matias beslöt sig för att packa sitt flyttlass och köra bilen till Jämsä. I efterhand tackar han sina föräldrar för beslutet.

– Flytten till en främmande stad gjorde mig först mycket nervös eftersom det kändes som ett hopp ut i det okända. Samtidigt innebar det att han måste flytta hemifrån och dessutom till en helt främmande stad. Jag minns att jag undrade hur jag någonsin skulle kunna anpassa mig i Jämsä, minns Matias.

Matias flyttade först till internatet som skolan erbjöd där också andra skolkamrater bodde. Det var lätt att bekanta sig med dem eftersom största delen av dem också hade flyttat till orten p.g.a. studierna.

– Jag blev lätt bekant med andra och fick många nya vänner eftersom alla kompisarna var i samma nya situation. Jämsä är en liten stad som jag snabbt blev bekant med. Anpassningen gick förvånansvärt bra på alla sätt. Senare flyttade också min flickvän efter mig och vi flyttade till en gemensam hyresbostad. Det ökade förstås min trivsel i den nya staden.

Studierna är mångsidiga

Matias, som på sin fritid sysslar med olika slag av motion, upplever att studierna till ungdoms- och fritidsinstruktör är meningsfulla och mångsidiga. Skoldagarna fylls bland annat av studier i färdigheter ifråga om motion, instruktion och handledning samt föreläsningar i pedagogik. I undervisningen ingår också arbetspraktik samt därtillhörande yrkesprov.

– Studierna möjliggör många möjligheter till arbete. Jag kunde arbeta till exempel som fritids- eller idrottsinstruktör till exempel på ungdomsgård, barnläger eller i ett företag. Jag planerar att slutföra studierna men ansöker möjligen ännu på nytt till den yrkesinriktade lärarhögskolan vid Jyväskylän ammattikorkeakoulu eller för att studera biologi.

Jag ångrar inte en enda dag!

Matias tror inte att han senare kommer att bosätta sig på studieorten, men han är mycket nöjd över att han var modig nog att flytta dit.

– Jag har blivit mycket mera självständig. Jag hade säkert fortsatt att bo hos mina föräldrar om jag hade fått en studieplats på närmare håll. Det viktigaste är att jag har lärt mig att se hela Finland från ett helt nytt perspektiv och fått vänner från många olika orter, berättar Matias.

Teksti: Kirsi Pitkäranta, Viestintätoimisto Deski Oy

Information om branschen

Det pedagogiska området inom yrkesutbildning

Det pedagogiska området vid yrkeshögskola