Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: länken för identifiering till YH-urvalsprovet har nu skickats per sms och e-post.

Länken till identifieringen hittar du också i din egen ansökan i Min Studieinfo.

Resultaten av antagning enligt betyg är nu publicerade. Kontrollera dina egna uppgifter i Min Studieinfo

 

Konst, musik, hantverk, formgivning

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Hantverk, design, konst och kultur

""

Traditionellt har yrkena inom hantverk och konstindustri inlärts genom lärling-mästare modellen. Numera är det vanligt att man först avlägger en första examen, dvs. grundexamen i hantverk och konstindustri. Efter det är det möjligt att via vuxenutbildning avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen. Dessutom kan man studera inom branschen vid yrkeshögskola och universitet. Se mera i videon…

 

Information om utbildningen

De humanistiska och konstnärliga områdena och konstindustribranschen inom yrkesutbildning

Konstnärliga områden och kultur vid yrkeshögskola 

Konstnärliga områden och kultur vid universitet

Information om branschen

Hantverksbranschen i Yrkesinfo (Arbets- och näringsministeriet)