Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 påverkar antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus (uppdaterad 13.5.2020).

Tidtabellerna för de gemensamma ansökningarna till högskolor ändras.

Se ändringar till tidtabellerna. 

Konst, musik, hantverk, formgivning

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Hantverk, design, konst och kultur

Traditionellt har yrkena inom hantverk och konstindustri inlärts genom lärling-mästare modellen. Numera är det vanligt att man först avlägger en första examen, dvs. grundexamen i hantverk och konstindustri. Efter det är det möjligt att via vuxenutbildning avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen. Dessutom kan man studera inom branschen vid yrkeshögskola och universitet. Se mera i videon…

 

Information om utbildningen

De humanistiska och konstnärliga områdena och konstindustribranschen inom yrkesutbildning

Konstnärliga områden och kultur vid yrkeshögskola 

Konstnärliga områden och kultur vid universitet

Information om branschen

Hantverksbranschen i Yrkesinfo (Arbets- och näringsministeriet)