Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Konst, musik, hantverk, formgivning

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Hantverk, design, konst och kultur

""

Traditionellt har yrkena inom hantverk och konstindustri inlärts genom lärling-mästare modellen. Numera är det vanligt att man först avlägger en första examen, dvs. grundexamen i hantverk och konstindustri. Efter det är det möjligt att via vuxenutbildning avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen. Dessutom kan man studera inom branschen vid yrkeshögskola och universitet. Se mera i videon…

 

Information om utbildningen

De humanistiska och konstnärliga områdena och konstindustribranschen inom yrkesutbildning

Konstnärliga områden och kultur vid yrkeshögskola 

Konstnärliga områden och kultur vid universitet

Information om branschen

Sök information om yrken och yrkesområden i Jobbmarknadstjänsten.