Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning startar 18.2 kl. 8.00 och slutar 10.3 kl. 15. Se utbildningar som ingår i ansökan

Telefontjänsten är öppen under ansökningstiden mån-fre kl. 9.30-13. Frågor kan också skickas per e-post: info@studieinfo.fi  

 

 

Ansökan till engelskspråkiga yrkesutbildningar görs via läroanstalternas egna ansökningar. Ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt och utbildning. Se utbildningarna

Gymnasiet: En nyckel till fortsatta studier

Gymnasiets studiehandledare Ilari berättar om studierna i gymnasiet. Det allmänna gymnasiet erbjuder ett baspaket med obligatoriska och fördjupande kurser. Specialgymnasiet är den rätta platsen om du har ett så starkt intresse för något som du vill knyta an till dina gymnasiestudier. Se mera i videon…

Läs mera

Gymnasieutbildning för unga 

Grundskolan som vuxen

Vuxengymnasiet 

Hitta alla gymnasieutbildningar. Länken öppnar en sida med sökresultat, där du kan avgränsa resultatet till exempel enligt ort. Ifall sökningen inte ger resultat, ingår inte utbildningen i denna omgång av gemensam ansökan.