Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning startar 18.2 kl. 8.00 och slutar 10.3 kl. 15. Se utbildningar som ingår i ansökan

Telefontjänsten är öppen under ansökningstiden mån-fre kl. 9.30-13. Frågor kan också skickas per e-post: info@studieinfo.fi  

 

 

Ansökan till engelskspråkiga yrkesutbildningar görs via läroanstalternas egna ansökningar. Ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt och utbildning. Se utbildningarna

Gymnasiestuderande: Efter tre år blir jag student

Riina-Milla studerar på allmänna linjen i gymnasiet. Många läroämnen är desamma som i grundskolan: engelska, matematik, finska, fysik, kemi, gymnastik, musik, biologi, geografi. Se mera i videon…

Läs mera

Gymnasieutbildning för unga

Grundläggande utbildning och gymnasium för vuxna 

Hitta alla gymnasieutbildningar. Länken öppnar en sida med sökresultat, där du kan avgränsa resultatet till exempel enligt ort. Ifall sökningen inte ger resultat, ingår utbildningen inte i denna omgång av gemensam ansökan.