Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning startar 18.2 kl. 8.00 och slutar 10.3 kl. 15. Se utbildningar som ingår i ansökan

Telefontjänsten är öppen under ansökningstiden mån-fre kl. 9.30-13. Frågor kan också skickas per e-post: info@studieinfo.fi  

 

 

Ansökan till engelskspråkiga yrkesutbildningar görs via läroanstalternas egna ansökningar. Ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt och utbildning. Se utbildningarna

Grönområdet: En trivsam miljö ger livskvalitet

Niko är parkträdgårdsmästare. Att så, kratta och plantera gräsmatta utgör en mycket liten del av hela trädgården, då man börjar bygga upp en trädgård. Största delen av arbetstiden går förvisso åt till att göra grundarbeten, stenläggning, maskinarbeten, myllspridning, träarbeten och liknande. Se mera i videon…

Information om utbildningen

Lant- och skogsbruk inom yrkesutbildning

Lant- och skogsbruk vid yrkeshögskola

Information om branschen

Trädgårds- och grönområdesbranschen i Yrkesinfo (Arbets- och näringsministeriet)