Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Konst, musik, hantverk, formgivning

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Grafisk planerare: Det bästa är kundernas respons

""

En grafisk planerare bör ha estetiskt öga, gestaltningsförmåga och förmåga att jobba under tryck.

Studierna är den bästa plattformen inför yrkeslivet

Laura som gått bildkonstgymnasium, har både bättre och sämre minnen från tiden före högskolestudierna.

– Gymnasietiden var i och för sig hemsk, eftersom studierna var för akademiska. Jag tyckte inte att jag fick så mycket ut av dem.

Laura bestämde sig för ansökningsmålen efter gymnasiet utgående från sina tidigare gymnasiestudiera och sin dåvarande livssituation.  Inträdesproven gav slutligen Laura en vink om vad hon verkligen ville studera.

– Inträdesproven visade hurudana studier det var fråga om. Jag valde den utbildning, där inträdesproven kändes bra.

Laura konstaterar att om man vet vad man vill, lönar det sig att studera. Grundstudierna vid yrkeshögskolan gav henne en mjuklandning i branschen. Nu, då studierna redan är på slutrakan, vet Laura exakt vart hon är på väg.

– Undervisningen är inte hela tiden arbetslivsinriktad, vilket gör att vi också lär av varandra. Lärarna är till stor nytta. De arbetsofferter som de får, skickar de vidare till oss studerande. Av lärarna kan man dessutom lära sig en jobbrutin, som gör det möjligt att färdigställa arbetet inom utsatt tid.

Enligt Laura ska man särskilt under studietiden vara initiativrik och självständig och inte bunden till lärarens åsikter och hjälp. Att bilda egna nätverk sker till stor del under studietiden med hjälp av studiekamrater och vänner. Laura följer med branschen genom att diskutera med sina vänner. Hon bekantar sig med och ger också stöd till de övriga studeranden och får i gengäld vid behov stöd av dem.

""

 Yrkesstoltheten är viktig

En grafisk planerare bör ha estetiskt öga, gestaltningsförmåga och tåla stress.

– Det finns rätt så snabba deadlines. Man ska kunna ta eventuella problem på rätt sätt, till exempel ifall tryckningsresultatet inte är så lyckat. Det är också viktigt att göra upp tidtabeller och ta hänsyn till olika deadlines.

Enligt Laura är konkurrensen hård till de bästa platserna inom branschen.

– Reklambyråerna behandlar arbetstagarna väl, men som freelancer kan det ibland vara svårt att arbeta för kunder som inte känner till branschen. Ofta utgår kunderna ifrån att allt ska göras så förmånligt som möjligt.

Det lönar sig alltså att lita på sig själv, framhäva sina egna färdigheter och inte på förhand utgå ifrån att man kan göra allt som en arbetsgivare kräver. Man lär sig i arbetet.

Ett eget företag ger många möjligheter

Det kan kännas skrämmande att grunda ett eget företag, men Laura uppmuntrar alla att prova på det. Det finns alltför lite företagande i Finland.

– Det borde finnas mera företagande och småföretag i Finland, eftersom alla inte kan sysselsättas på de arbetsplatser som erbjuds. Vi behöver människor som kan ta initiativ, och som kan sysselsätta sig själv. Det lönar sig alltid att försöka, eller åtminstone att prova på. Utgående från den respons du får, märker du om det här verkligen är din grej. Om drömmarna inte bär, kan det löna sig att prova på något annat. Det är svårt att veta om du inte har provat.

Självkännedom är viktigt, oberoende av vilket jobb du har.

– Du ska känna dig själv och veta hurudan människa du är. Om du inte lyckas, så försök på nytt eller prova på något helt annat.

Parallellt med sitt lärdomsprov besöker Laura olika evenemang för att sälja sina produkter, sköter sin webbhandel och gör reklam för sig i olika sociala medier. För tillfället får hon sin huvudsakliga utkomst genom försäljning av produkter som ges ut inom eget förlag eller vid olika tillställningar. Hon tycker att det är härligt att få direkt kundrespons på särskilt det som hon ger ut i eget förlag.

– Det bästa är att folk känner igen en! Då människor känner till mig redan på förhand, får jag en känsla av att jag har gjort någonting rätt.

Laura är av den åsikten att staten inte nämnvärt stöder konstnärer. Det finns ändå olika stiftelser som beviljar understöd, stipendier för konstnärer och dessutom olika tävlingar. Laura uppmuntrar unga konstnärer att försöka och lita på sig själv då de skapar sin egen karriär.

– Om du vill arbeta inom branschen, hittar du säkert också möjligheter till understöd. Dina chanser är större, om du dessutom har en utbildning.

Text och bilder: Henna Heikkala

Information om branschen

Läs om om yrken och yrkesområden i Jobbmarknadstjänsten.

Utbildning

Utbildning till formgivare vid yrkeshögskola