Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Vård- och välmåendetjänster, medicin

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Fysioterapeuten är sakkunnig ifråga om människokroppens funktioner

Fysioterapeuttiopiskelija seisoo aulassa.

Helsingforsbon Anni Pitkänen, 21, studerar sitt första år på utbildningsprogrammet inom fysioterapi på yrkeshögskolan Metropolia.

Text och bilder Outi Karilahti.

kl. 09:00

Dagen börjar i Sockenbacka i Helsingfors. Anni beslöt sig för att studera till fysioterapeut eftersom arbetet är verksamhetsinriktat och människonära.

123456