Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Vård- och välmåendetjänster, medicin

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Fysioterapeut: Livsstilen ledde till arbete

""

Före studierna tränade Kristian Santikko ett tävlingslag i kickboxing. Då blev han intresserad av skador i stöd- och rörelseorgan, förebyggande och vård av skador. Nu studerar han till fysioterapeut vid Mikkelin ammattikorkeakoulu i Nyslott.

Hur känns det att studera vid en yrkeshögskola?

Att studera vid en yrkeshögskola kräver kanske ett större intresse för det ämne man studerar än en lägre utbildningsnivå. Studiemiljön i yrkeshögskolan är ofta mera motiverande, eftersom så gott som alla studerande är intresserade av den bransch som de studerar. Ingen har ju tvingats att delta i utbildningen.

Hur kom det sig att du valde fysioterapi och vad intresserar i studierna?

Innan jag flyttade till Östra Finland var jag tränare för ett lokalt kickboxing-lag på västkusten. I och med det blev jag allt mera intresserad av skador på stöd- och rörelseorgan samt vård och förebyggande av dem.

I fysioterapeututbildningen har jag lärt mig massor om ämnet och har haft turen att få mycket bra arbetspraktikplatser. En negativ sida är ändå att ju mera man lär sig desto bättre förstår man hur litet man tillsvidare vet om människokroppen.

För vem kan du rekommendera fysioterapeututbildningen?

För personer som är intresserade av människokroppens funktioner och hur man löser olika problem i samband med dem. Dessutom får man inte vara rädd för sociala situationer. Inom branschen jobbar man med människor inom många olika branscher och en mångformad kundgrupp.

Du har ett eget företag, var finns det och hur fungerar det? Hur kombinerar du studier och arbete?

Jag är en av ägarna till Crossfit-konditionssalen i S:t Michel och fungerar som huvudtränare. I tränaruppgifterna får jag nytta av mina fysioterapifärdigheter med tyngdpunkt på människans rörlighet. Crossfit har blivit en livsstil för mig, så det kändes naturligt att göra det till ett dagligt arbete. Som företagare kan jag själv bestämma min arbetsdag, arbetet känns inte betungande när det dessutom ligger mig nära hjärtat. Mina studier är på slutrakan och närstudierna är avklarade. Jag kan göra distansuppgifterna på salen, och kombinationen skola och arbete ger inte upphov till några problem.

Vad är det bästa i studierna?

Absolut det täta samarbetet. Lärarna känner studerande till namn och de hjälper utan tidsreservering. Nyslott campus består av ganska få studerande och det är lätt att få kamrater och därigenom umgås mera med de andra studerande.

Text och bilder: Kristian Santikko

Information om branschen

Social-, hälso- och idrottsområdet i yrkeshögskola

Bildberättelse: Fysioterapeuten är sakkunnig ifråga om människokroppens funktioner

Intervju: Naprapaten sköter smärtor som inte beror på anatomiska fel

Video om idrottsbranschen: Idrott: Ett sätt att leva

Sök information om yrken och yrkesområden i Jobbmarknadstjänsten.

Utbildning

Länkarna går till en sida med sökresultat, där du kan avgränsa resultatet ytterligare, till exempel enligt ort.

Fysioterapeut (YH) och Fysioterapeut (Högre YH)