Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Vård- och välmåendetjänster, medicin

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Fotterapeut: Ett handalag som behövs

""

Sami studerar till fotterapeut vid Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Jag har nu studerat omkring ett år i fotterapeututbildningen. Studieperioderna har varit mycket mångsidiga allt från början av studierna.De första perioderna bestod av grundstudier. Man lär sig grunderna i branschen, varefter man så småningom fördjupar sig allt eftersom studierna framskrider.

Jag har bekantat mig med klinisk fotterapi, biomekanik, ortopediterapi och deltagit i praktik redan ett flertal gånger under mitt första studieår. Studierna har från första stund varit mycket praktiskt inriktade. Man har inte behövt sitta långa stunder bakom pulpeten och kunnat koncentrera sig på att göra istället.

Att fungera som fotterapeut kräver handalag redan i början av studierna

""

Handalaget övas på många olika sätt och det har man nytta av i många olika situationer. Då jag till exempel undersöker en klient, måste jag med händerna känna mig för om eventuella fotproblem eller förändringar.

Fotterapeuten behöver ett gott handalag i många olika uppgifter, till exempel  vid bruk av kniv och borr, vid massage, biomekaniska undersökningar och hjälpmedelstillverkning. Alla dessa uppgifter övar man i utbildningen både i teorin och i praktiken.

Många sysselsättningsmöjligheter 

En fotterapeut kan arbeta inom bashälsovården på sjukhus och hälsocentraler, som sakkunnig i arbetsgrupper bestående av många yrken inom bas- och specialsjukvården eller som privat företagare.

Fotterapeuten kan dessutom fungera som tjänsteutvecklare eller till exempel vid badinrättningar eller idrottscentraler.

Yrkeskunniga får lätt jobb 

Framtidsutsikterna för fotterapeuter ser lovande ut. Det finns en allt större efterfrågan på tjänster och sysselsättningen är för tillfället mycket god.

Jag hoppas att yrkesbilden för fotterapeuten skulle närma sig det som den har annanstans i världen, dvs. att fotterapin skulle inkludera mindre kirurgiska ingrepp.

Text: Sami Holopainen

Information om branschen och utbildningen

Social-, hälso- och idrottsområdet vid yrkeshögskola

Sök information om yrken och yrkesområden i Jobbmarknadstjänsten.

Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto (på finska)