Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Övriga studierelaterade ämnen

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

En yrkeskunnig står till tjänst

""

Om det någon gång funnits skäl att polera yrkesstudiernas rykte, är situationen nu en annan. Yrkesutbildning  värdesätts och är ett jämställt alternativ till gymnasiet. Om du relativt snabbt vill komma in i arbetslivet är yrkesstudierna det rätta valet för dig.

Yrkesutbildning utgår framför allt från arbetslivets behov. Redan från dag ett vet den studerande till vilket yrke han utexamineras inom några år.

– I utbildningen betonas praktiskt arbete och största delen av teorin anknyts dessutom till yrkesarbetet. Att göra genom att lära passar särskilt för dem som är intresserade av praktiskt arbete och också för företagsamma unga, berättar studiehandledarna Eila Samppala och Maija-Liisa Saarnisto vid  Koulutuskeskus Sedu.

Under studierna får du en helhetsbild av det kommande yrket, genom perioderna med inlärning i arbetet.

-Redan från studiernas början tar du ansvar för det du gör, eftersom produkterna och tjänsterna går till försäljning. Måltider, bakverk, husbyggnader, kundtjänst och olika monteringsarbeten är exempel på arbeten som görs till riktiga människor. I en yrkesläroanstalt med många olika branscher idkas mycket samarbete mellan de olika branscherna, fortsätter Saarnisto.

Det sägs ofta att yrkesutbildning är en snabb kanal till arbetslivet, och så är det.

– Du blir färdig inom en kort tid och kan relativt snabbt börja jobba som yrkeskunnig. Också studiekostnaderna blir relativt låga jämfört med andra utbildningsalternativ.

Vilken utbildning passar mig?

När du funderar på en lämplig utbildning efter grundskolan, ber studiehandledaren dig att väga olika alternativ. Det är ändå viktigt att du gör ditt val enligt dina egna utgångspunkter, och inte bara göra som din bästa kompis.

– Det lönar sig att fundera över sina egna intressen, styrkor och talanger, men också vilka begränsningar man har, till exempel allergier eller sjukdomar. Det lönar sig dessutom också att offra en tanke på om man tycker mera om teoretiska studier eller praktiska studier. Om man har dessa i åtanke är man på god väg, rådger Samppala.

Då du gör ditt val kanske det inte heller lönar sig att stirra för mycket på statistik om framtidens arbetskraftsbrist. Sysselsättningssituationen varierar enligt region bland annat beroende på vilken industri det finns i området och hurudan servicestrukturen är .

– Förändringarna i arbetslivet är snabba, vilket gör det ganska svårt att förutspå hur situationen ser ut om tre eller fem år, säger Saarnisto.

– I allmänhet hittar goda och kunniga experter sin plats oberoende av bransch. Också många andra faktorer inverkar på studievalet, sysselsättningsutsikterna är endast en del av det hela, påminner Samppala.

Du kan kombinera yrkesstudierna med andra studier

Du kan kombinera andra studier med den egna yrkesexamen, till och med delar från andra läroanstalter.

– En studerande kan till exempel välja studier från en annan yrkesexamen eller yrkeshögskolestudier till sin examen. Många väljer också gymnasiestudier och avlägger studentexamen vid sidan av yrkesexamen.

Efter att du avlagt yrkesinriktad examen får du allmän högskolebehörighet. Du kan alltså också senare fördjupa din egen kompetens genom fortsatta studier.

– Då du söker praktikplats eller sommarjobb är det ett plus att du redan är yrkeskunnig inom branschen, konstaterar studiehandledarna.

Frågor som ställs om yrkesstudier

  • den totala studielängden
  • skoldagens längd
  • skoldagens innehåll
  • pauser
  • studiekostnader
  • läromedel
  • fortsatta studier
  • arbetsplatser
  • lön
  • andra frågor om den vardagliga skolgången.

Text: Kirsi Pitkäranta Viestintätoimisto Deski Oy