Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Vård- och välmåendetjänster, medicin

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

En finskspråkig studieplats är min största prestation som utlänning

""

Lena-Marie som är hemma från München reste till Argentina, men hamnade i Finland. Nu studerar hon på finska till barnmorska och vill i framtiden arbeta som stöd för kvinnor inom familjepolitik.

Lena-Marie Von Woyna-Matikainen har alltid drömt om att bo utomlands i något varmt land. Drömmen blev verklighet, men landet blev det kalla Finland. Av misstag hamnade hon i Helsingfors, då hon på en Sydamerikaresa blev förälskad i en finländsk man som lockade henne till sitt eget hemland. Lena-Marie hade tänkt börja studera i Tyskland, men en tillökning i familjen ändrade på planerna. Nu sju år senare pratar Lena-Marie flytande finska och trivs utmärkt i landet.

– Då jag efter barnets födelse funderade på olika studiealternativ, märkte jag att det kunde finnas ett större utbud av engelskspråkig utbildning. Det finns ändå många möjligheter i Finland, om man jämför med till exempel Tyskland eller andra länder, säger Lena-Marie.

Viktiga, men obekanta yrkestermer

Lena-Marie ansökte och kom in till Metropolia ammattikorkeakoulu och dess engelskspråkiga sjukskötarutbildning, som utexaminerar studerande för arbete inom finländsk sjukvård. Fastän studierna sker på engelska, fick man också lära sig de viktigaste termerna på finska.

– Jag kunde redan finska, men det är inte många som förstår litet ovanligare ord såsom napp, amning, lindning, pipi, puppe och anka, berättar Lena-Marie om de ord som de fick lära sig under praktikperioden.

De flesta av gruppens studerande var utlänningar. Diskussionerna på timmarna var därför också livliga.

– Emellanåt kom vi inte framåt, eftersom vi ville få fram vår egen syn på saken. Jag tror att alla lärde sig mycket om internationalisering och arbetslivet.

Fastän Lena-Marie talar fem språk ganska flytande, är det ändå mera krävande att studera på ett annat språk än sitt modersmål. Det som verkar lätt kan vara svårt bara på grund av språket.

– Det tar mera tid att läsa. Jag har någon gång drömt om att bli läkare, men tänkte att jag nog inte orkar studera så mycket. Nu märker jag att den tid och energi som jag har använt för mina studier nog säkert också hade räckt till för läkarstudier, skrattar hon till.

Finländsk small talk

Lena-Marie anser att människans egen attityd inverkar på hur hon tas emot i en främmande kultur. Personen betyder vanligen mera än härkomsten.

– Jag har mottagits väl på alla platser. Jag trivdes utmärkt på min praktikplats och jag lärde mig förutom mitt arbete också språket. Det har varit viktigt att lära sig hur man kommunicerar i den finländska kulturen; jag berättar inte för mycket om mig själv eller frågar inte för mycket. Jag kan finländsk small talk, eller jag pratar vid behov om vädret, säger hon.

Finländare kan verka kalla, men förstår varandra utmärkt enligt Lena-Marie.

– I skolan stirrar man inte endast på siffror utan beaktar helheten och det är fint. Men här görs absolut för mycket grupparbete!

Nu finns inga hinder längre

Lena-Marie tycker att det finns många möjligheter för en utlänning i Finland – men de är inte alltid desamma som i hemlandet.

– Fastän jag kan saker bra och är kompetent, är min språkkunskap ofta en begränsning. Om det finns ett främmande ord i en mening, förstår jag inte alls meningen. Då kan det lätt uppstå missförstånd. Ibland kan jag inte ge en riktig bild av mig själv, eftersom jag inte kan svara lika fiffigt som på mitt modersmål.

För flera år sedan begravde Lena-Marie sin dröm om barnmorskeyrket, eftersom det inte gick att studera på engelska. Hon beslöt att ändå försöka på nytt och bytte inom skolan till den finskspråkiga barnmorskeutbildningen.

– Jag hade svårt att begripa att jag blivit vald till barnmorskeutbildningen. Som utlänning kändes det som min största vinning, och jag kan inte tänka mig att känna på samma sätt i Tyskland. Nu känns det som om inget står i min väg, berättar Lena-Marie några dagar efter att hon inlett sina barnmorskestudier.

Text: Kirsi Pitkäranta Viestintätoimisto Deski Oy

Bilder: Maarik Leppä