Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Handel, ekonomi och finansiering

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Diplomingenjör och ekonom

""

Tero Jännes började sina diplomingenjörsstudier vid Tekniska högskolan och fortsatte med ekonomiska vetenskaper i Helsingin kauppakorkeakoulu, men betyget fick han från Aalto-universitetet.

Tillsvidare har sammanslagningen av den tekniska, konstindustriella och handelshögskolan inte synts i studerandens vardag men det kommer antagligen att ha många goda sidor i framtiden.

""– Jag studerade energiekonomi och -marknader på TKK då när det var en självständig högskola. Nu då jag är på väg att avlägga kandidatexamen vid Aalto-universitetet med huvudämnet Business Technology syns inte högskolornas sammanslagning nämnvärt i praktiken även om det heller inte finns några nackdelar med den, säger Tero.

Tero ville förutom diplomingenjörexamen också avlägga studier i ekonomiska vetenskaper eftersom de intresserade honom förutom studierna i teknik.

– Som projektchef i ett energibolag går min tid främst till att bedöma offerter, där mitt ansvarsområde är att förverkliga och planera projekt. Mitt arbete fokuserar mera på ekonomi, men det är också bra att förstå den tekniska bakgrunden till beslut.

Fördelar för studerande

Tero tror att en större högskola är till fördel även om studierna på TKK och numera på Aalto-universitet inte i praktiken skiljer sig från varandra. Bland annat lockar en större enhet utländska studeranden och lärare, det blir lättare att få företagsstöd och i internationell jämförelse är storleken också en fördel. Sammanslagningen har sänkt tröskeln för studeranden att välja kurser också från andra fakulteter.

– Studeranden som är intresserade av tvärvetenskapliga studier har en utmärkt möjlighet att välja sådana kurser. De flesta av mina kompisar har gått projektkurser där det finns studeranden från alla skolor. De lär ha varit mycket givande och nyttiga. Det är lätt att röra sig mellan skolorna eftersom trafikförbindelserna är goda.

Åtminstone tillsvidare ordnar man en viss mängd likadana kurser vid olika fakulteter, men Tero tror att man i framtiden möjligen sammanslår helheter i högre grad.

""– Då man samarbetar mera ifråga om att arrangera kurser och var och en inte sätter sin energi på samma saker medför det säkert synergifördelar. Jag hoppas på lite förbättring ifråga om tillgodoräknandet av kurser eftersom bland annat tillgodoräknandet av TKK:s obligatoriska språkkurser inte har lyckats i studierna i ekonomi.

Intervju: Kirsi Pitkäranta Viestintätoimisto Deski

Bilder: Jukka Heikkilä