Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning startar 18.2 kl. 8.00 och slutar 10.3 kl. 15. Se utbildningar som ingår i ansökan

Telefontjänsten är öppen under ansökningstiden mån-fre kl. 9.30-13. Frågor kan också skickas per e-post: info@studieinfo.fi  

 

 

Ansökan till engelskspråkiga yrkesutbildningar görs via läroanstalternas egna ansökningar. Ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt och utbildning. Se utbildningarna

Vård- och välmåendetjänster, medicin

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Det sociala området: Ett livsspektrum

Då man funderar på födseln, då ett barn föds, finns det socialarbetare på sjukhuset, berättar Kirsi, som jobbar som ledande socialarbetare inom handikappvården vid Helsingfors social- och hälsovårdsverk. Det finns enheter för åldringar och allt däremellan, hela livsspektret, där det sociala området behövs. Se mera i videon…

Information om utbildningen

Hälsovård och välfärd inom yrkesutbildning 

Hälsovård och välfärd vid yrkeshögskola

Samhällsvetenskapliga studier vid universitet 

Information om branschen

Socialtjänster i Yrkesinfo (Arbets- och näringsministeriet)