Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Övriga studierelaterade ämnen

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Det hör till att vara nervös inför inträdesförhören!

""

Det lönar sig inte att låta sig nedslås om man inte får en studieplats på första försöket. Anna Palmén skulle efter gymnasiet ha haft möjlighet att studera både turism och motion men inte journalism. Teemu Toivanen fick heller inte den studieplats som han hade som förstahandsönskemål. Också Anni Koho ansökte om studieplats två gånger och böt huvudämne mitt i studierna innan hon till slut kände att hon var inom rätt bransch.

Anna Palmén, 30, sökte under två och ett halvt års tid till många skolor och var på väg att ge upp. Sedan bläddrade hon i en guide över olika examensalternativ och beslöt sig för att söka  annanstans än till sina hemtrakter. Till det tredagarlånga inträdesförhöret till medianomlinjen vid Åbo diakonisseinstitut kallades man på basen av förhandsuppgifter.

För Teemu Toivanens, 25, ansökningsönskemål linjen för visuell uttryckskonst i Varia i Vanda krävdes också förhandsuppgifter. Båda berättar att man inte kunde förbereda sig för inträdesförhören på något annat sätt än genom att sova bra.

– Jag övade endast användning av vattenfärger hemma eftersom jag på förhand inte visste hurdana uppgifter provet skulle innehålla. Inträdesförhöret omfattade gruppintervju och  yrkesprovsuppgifter, bl.a. att illustrera texter. Jag gjorde förhandsuppgifterna med omsorg tills jag var tillräckligt nöjd, berättar Teemu.

Annas inträdesförhör hade skriv-, tillämpnings- och slutledningsuppgifter. I intervjun som ingick i inträdesförhöret minns hon att hon konstaterade: ”Nu är jag så motiverad att jag kommer att söka så länge tills jag blir vald.”

Att läsa tar inte bort spänningen

Anni Koho, 28, förberedde sig däremot för urvalsproven så bra hon bara kunde: med att läsa. Hon sökte för andra gången till Helsingfors universitet, men nu till socialpolitiken. Första gången blev Anni långt ifrån gränsen för antagning eftersom hennes energi inte räckte till genst efter att ha slutfört gymnasiet. Nu vet hon att vem som helst kan läsa ordentligt förutsatt att man är motiverad.

– Trots läsandet var jag inte säker på att jag kunde allting tillräckligt bra. Jag skulle ha varit frustrerad om jag inte fått studieplatsen då jag hade läst i flera månader. Jag tror inte att jag nånsin har varit så nervös som vid inträdesproven, berättar Anni.

Anna minns också att hon var väldigt nervös vid inträdesproven. Det var hårt att en del av sökanden varje dag föll bort.

– Jag däremot hade redan deltagit i ett tre dagar långt inträdesprov i en annan skola och hade spänt mig så mycket att jag nu tog inträdesförhören utan press, minns Teemu.

Även om ett av Annis essäsvar misslyckades totalt blev hon antagen. Senare böt hon sitt huvudämne till socialt arbete eftersom hon ville ha en mera praktisk inriktning samt säkrare sysselsättningsmöjligheter.

– Nu då jag arbetar som socialarbetare har jag inte ångrat mitt beslut. Ibland undrar jag dock över hur utmanande det är att dagligen jobba med hårda människoöden.

Annas ihärdighet belönades då det kom ett tjockt antagningsbrev genom postluckan hemma i Esbo.

– Skolan ändrade mitt liv helt och hållet. Jag fick möjlighet att i tre etapper arbeta i Palestina via samarbetsprojekt. Efter utexamineringen arbetade jag där bland annat som redaktör och i utvecklingssamarbetsuppgifter. Min karriär har inriktat sig på Mellanöstern och uppgifter jag inte tidigare hade kunnat föreställa mig, ler Anna som numera har stadgat sig i Åbo.

Teemu berättar att studierna känns trevliga och att han nästan harmas över att det är paus från skolan på sommaren och semestrar.

Tankar om framtiden

Teemus dröm är att efter att han avlagt examen som bildartesan få arbeta på reklambyrå som grafiker eller på en tidning som illustratör.

– Många som är intresserade av grafisk design tror att man måste kunna rita bra. Viktigare än förmågan att teckna är dock visuell förmåga och kompositionsförmåga . Grafisk planering är av det slaget att antingen har man naturlig förmåga till det eller inte. Det lönar sig inte att söka bara för att det är en bransch som syns i medierna, konstaterar Teemu.

Annas dröm är att i framtiden avlägga magisterexamen eftersom krishanteringsuppgifterna i FN förutsätter det.

Annis mål är däremot att lämna in gradun och att efter utexamineringen koncentrera sig på arbete.

– Som socialarbetare har man goda chanser att sysselsätta sig om man har arbetserfarenhet och utbildning. Branschen lämpar sig väl för sådana som är intresserade av människors välmående, av att hjälpa människor samt av samhällsproblem.

Text: Kirsi Pitkäranta, Viestintätoimisto Deski