Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Fordonsmekaniker: Det bästa i arbetet är att det är så mångsidigt

""

Katri Myllyvirta, 19, stämplar in sig klockan sju på morgonen. Framför sig har hon ännu en arbetspraktikdag i en verkstad för tunga fordon. Katri avlägger grundexamen i bilbranschen vid Koulutuskeskus Salpaus i Lahtis. Katri ska ännu delta i en sista period med inlärning i arbete inom den treåriga examen. Hon får sin bilmekanikerexamen nästa vår.
Bild och text: Juha-Pekka Huotari

123456