Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Vård- och välmåendetjänster, medicin

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Det bästa är att hjälpa människor

""

Att hjälpa andra står Tommi-Henrik Vähäkyläs, 20, hjärta nära. Det ledde till att han sökte till grundexamen för närvårdare och inriktade sig på akutvård. Arbetet i ambulansen är omväxlande, mångsidigt och belönande.

Tommi-Henrik Vähäkylä från Ingå gör som bäst sin arbetspraktik i ett privat sjuktransportföretag och avlägger sin sista studieperiod vid Salon seudun ammattiopisto. Därifrån kommer han att utexamineras som akutvårdare. I studierna behandlas bland annat människans anatomi, trygghet vid räddningsoperationer, läkemedel, sjukdomar och symptom, vägtrafikräddning samt samarbete med andra instanser på ett praktiskt sätt.

– I vårdsitutationerna möter vi alla slags kunder, till exempel åldringar, barn, mentalvårdspatienter eller till exempel rörelsehämmade. Vi måste sätta oss in i den vårdbehövandes situation och kunna ge professionell hjälp, berättar Tommi-Henrik Vähäkylä om utmaningarna i sitt arbete.

I arbetet behövs framförallt förmåga till växelverkan. Därtill är samarbetsförmåga till fördel eftersom akutvårdare i hög grad arbetar med polisen, gränsbevakningen, tullen eller räddningsmanskapet.

– Den som söker sig till det här jobbet borde ha en genuin vilja att hjälpa människor samt förmåga att hantera utmanande och obehagliga situationer. Att se världen och olika människoöden hjälper eftersom man då inte skräms av småsaker, berättar Tommi-Henrik, som hjälper människor också på sin fritid i frivilliga brandkåren.

I vårdsituationer måste man kunna kontrollera sina egna känslor

De mest utmanande situationerna har för Tommi-Henrik varit sådana med barn inblandade eller någon annan tragisk olycka.

– Man måste kunna kontrollera sina egna känslor under hela utryckningen eftersom vårdpersonalen är det enda stödet och den enda tryggheten i en nödsituation. För att man själv mentalt skall klara de hårda sidorna av arbetet måste man efteråt prata om situationerna och känslorna med sina arbetskamrater. Det egna livet och de egna värderingarna måste vara i skick.

Man förhåller sig inte alltid positivt till akutvårdare. Vissa patienter kan till exempel förvränga sanningen om sitt eget hälsotillstånd eller hemlighålla sitt eget liv av rädsla för att ambulanspersonalen berättar till exempel för polisen.

– Det är otrevligt om man pratar ohövligt till oss eller skuffas. Vi får ändå inte ta personligt kritiken och skäll som riktas mot oss. Isådana situationer måste man klara sig genom att lyssna på kunden och med stöd av sin yrkeskunskap.

Det råder en tydlig arbetsfördelning i ambulansen

Arbetsfördelningen är tydlig i ambulansen: om två närvårdare är i skift ansvarar den som kör ambulansen för förflyttningen av patienten och den som arbetar som vårdare bedömer patientens behov av vård.

– Vårdaren beslutar om vården och den som arbetar som chaufför tar de nödvändiga proven. Vid första hjälpen sköter man ändå inte sjukdomen utan symptomen och skadan.

Tommi-Henrik kan lätt berätta vilka de bästa sidorna i hans 8-12 timmar långa arbetsdagar är.

– Jag får hjälpa människor. Människors sociala ställning eller tjockleken på deras plånbok har ingen betydelse. I nödsituationer har alla samma människovärde och var och en får likadan vård. Dagligen motiveras jag av att hjälpen har effekt och att jag kan rädda människoliv.

Faktalåda: På vilka sätt blir vi hjälpta?

Målsättningen är att samtalet till nödnumret tar under en minut. Under den tiden måste nödcentralen reda ut vad som har hänt och hurdan hjälp som behövs till platsen. Varje utryckning ges ett riskvärde på skalan A-D. Bokstäverna berättar hur akut hjälpbehovet är. Till exempel ett uppdrag som har riskvärdet A måste man hinna till på under 10 minuter.

Om man till olycksplatsen kallar på polis, räddningsmanskap och ambulans sköter förmannen för varje enhet samarbetet med de övriga och ger instruktioner till sin egen grupp. Till exempel den medikala förmannen svarar för ambulanspersonalens verksamhet. På motsvarande sätt ansvarar brandmästaren för räddningsverksamheten.

Då man transporterar en högriskpatient till sjukhuset meddelar man redan på vägen till sjukhuset och berättar för vilka slag av åtgärder man där borde förbereda sig. På motsvarande sätt ger ambulansskötaren i mindre brådskande fall en utredning av situationen först till sjukskötaren på sjukhusets akutmottagning där patienterna tas emot.

I huvudstadsregionen verkar flera privata sjuktransportföretag. De sköter vanligen mindre akuta utryckningsuppdrag.

Den som inriktar sig på akutvård kan arbeta bland annat:

  • på akutmottagning
  • i ambulans
  • på intensivvårdsavdelning
  • på operationsavdelning.