Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Det andra önskemålet blev verklighet

""

Det är inte nödvändigt att följa sina kamrater då man väljer gymnasium, eftersom det är lätt att få nya kamrater i gymnasiet. Iris fick sällskap av endast tre av sina tidigare skolkamrater då hon sökte till Töölön yhteiskoulun lukio.

Iris sökte efter grundskolan till Töölön yhteiskoulun lukio. Skolans rikliga språkutbud var en orsak till att hon valde just den här skolan, som ändå inte var hennes första val i den gemensamma ansökan.

Hon valde att söka till gymnasiet, eftersom hon ännu inte i grundskolan visste vilket yrke hon ville studera till.

”I gymnasiet får man en god allmänbildning, som möjliggör fortsatta studier.”

Studierna i grundskolan är handledda, medan du själv bör ta ansvar för dina gymnasiestudier. Du måste kunna planera ditt eget studieprogram. I grundskolan gick allt det här lätt, eftersom lärarna gav handledning och färdiga läsordningar.

Gymnasiestudierna är kursformade och ett läsår består av 4-5 perioder. Under varje period läser du 5-7 ämnen enligt eget val. De nya gymnasisterna behövde ändå inte helt oförberedda fundera på sina läsordningar, då de studerande för den första perioden fick en färdigt planerad läsordning.

”Från och med den andra perioden bör studerande själv anmäla sig till kurserna. Varje studerande fungerar på eget ansvar och väljer vilka kurser han eller hon vill delta i och planerar själv sin läsordning.”

Tre års gymnasiestudier består av 75 kurser.
”Jag läser nu på den andra perioden matematik, religion, svenska, franska och kemi.”

Ett rikt kursutbud  

”Det finns många olika kurser i gymnasiet. Om du t.ex. är intresserad av naturvetenskaper, hittar du här ett stort utbud av lämpliga kurser. Jag är mera intresserad av språk och det var också en av orsakerna till att jag sökte hit.”

Lektionerna är ofta dubbeltimmar medan endast en del är 45 minuter långa. Under en och samma dag läser man flera ämnen. Skoldagen börjar vanligen klockan åtta och fortgår till kl. 14.30.

Gymnasiet har samlat studerande från olika håll i huvudstadsregionen. Iris hade redan i grundskolan börjat läsa franska och spanska, förutom svenska och engelska. Hon kan nu fortsätta studera dessa språk i gymnasiet.

”Här finns också ett vuxengymnasium, varifrån man också kan välja kurser.”

I gymnasiet fungerar en aktiv elevkår, som sköter studerandens ärenden och arrangerar olika tillfällen. Det finns tutorer som stöd för nya studerande. I slutet av det första läsåret kan man sedan själv anmäla sig som tutor.

Gemensam ansökan gick lätt

”Vi gick på studiehandledartimmarna i grundskolan igenom olika utbildningsalternativ. Studiehandledaren visade oss Studieinfo och vad allt tjänsten innehåller. Vi gjorde också yrkesvalstester.”

För Iris var gymnasiet ett lätt val.
”Fastän mamma uppmuntrade mig att söka till gymnasiet, var det nog också mitt eget beslut”.

Iris funderade på tre andra gymnasier: Helsingin Normaalikoulu i Vik, Herttoniemen yhteiskoulu och Kallion lukio, som var hennes första önskemål i ansökningsblanketten.  Töölön yhteiskoulun lukio var hennes andra önskemål.

”Jag är lycklig att jag kom in hit, fastän Kallion lukio var mitt första önskemål. Om jag inte trivs, kan jag kanske byta till något annat.”

Iris besökte ifjol gymnasiet på deras öppna dörrars dag. Två tutorelever besökte Iris grundskola och berättade om hur det är att studera vid Töölön yhteiskoulun lukio.

Ut i världen efter gymnasiet?

Iris kan inte ännu säga vad hon vill göra efter gymnasiet. Studier utomlands intresserar henne nog.

”Att åka som utbytesstuderande kunde vara intressant, men jag vill ändå slutföra gymnasiet tillsammans med studerande i min egen ålder”.

Mera information

Gymnasiestudier

Så här söker du i gemensam ansökan till gymnasium

Andra berättelser av gymnasiestuderande