Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Artesan: Datorns mus byttes ut till snickarens hyvel

""

Tanda Tuovinen arbetar med datateknik men de två senaste åren har han efter jobbet styrt sina steg till skolan. Studierna belönades när han blev behörig träartesan vid årsskiftet 2012. Han hade klarat sig igenom alla långa skol- och arbetsdagar.

Tanda Tuovinen, 33, hade innan artesanstudierna senast snickrat trä på högstadiets lektion i träslöjd. Vägen ledde i tiderna till studier i datateknik och då de ännu var på hälft började han arbeta som IT-expert. Studierna blev i ”vänta”-läge. Datatekniken och behovet av att avlägga kurser som blivit på hälft lockade inte längre. Istället började tanken om att studera till ett nytt yrke mogna.

– När jag på min arbetsplats ständigt pratade om att börja studera, blev det redan något av en vits. Men till slut blev det verklighet, ler Tanda.

Han övervägde olika utbildningsalternativ alltifrån metallsmed till massör.

– Jag beslöt mig för att söka till vuxenutbildningsprogrammet för träartesan. Jag ville göra saker och ting med händerna även om jag aldrig varit en snickartyp, säger Tanda.

”Vi fyller i dessa papper, lycka till!”

Tandas arbetsgivare förhöll sig mycket positivt till hans önskemål om att få göra deltidsarbete. Om situationen hade varit en annan, skulle Tanda antagligen ha blivit heltidsstuderande.

– Att påbörja studierna var för mig främst ett anmälningsärende. Vi fyllde i blanketten om förkortad arbetsvecka och jag önskades lycka till, berättar Tanda.

Efter att Tanda fyllt i sina papper började en två år lång arbetsam period. Veckorna bestod av tjugo arbetstimmar och kvällslektioner tre-fyra gånger i veckan. Ofta råkade samma dagar dessutom vara både studie- och arbetsdagar vilket innebar att dagens längd ofta var minst 12 timmar.

– När jag gick från arbetet till verkstaden var det verkligen terapeutiskt att få hyvel och stämjärn i handen och lära sig hur man bearbetar en träbit med sina händer. Efter en lång dag var jag visserligen fysiskt trött när jag kom hem, men den mentala tröttheten var som bortblåst. Att bearbeta trä är en mycket bra motvikt till att sitta framför datorn.

Tandas veckoslut var tre dagar långa, vilket hjälpte honom att orka. Å andra sidan måste han under de dagarna göra hemuppgifterna. Han var tvungen att göra uppoffringar för skolan, men Tanda upplevde inte att de var stora.

– Alla hobbyn måste sättas på is eftersom de hade pågått kvällstid. Livet var ganska disciplinerat.

Man klarar sig med mindre

Motivation samt viss mental tillväxt hjälpte allra mest i studierna.

– Jag ville verkligen studera och gick alltid mycket motiverad till skolan. Säkert kändes studierna också därför lättare än som tjugoåring, jag var ju äldre och hade sett världen, funderar Tanda.

När han nu i efterhand funderar på sitt val, skulle han kanske ha blivit studerande på heltid istället för att samtidigt arbeta. Vuxenstuderandens förmåner är tillräckliga, så Tanda tycker att man åtminstone inte på grund av ekonmiska skäl ska undvika att studera.

– Även om min inkomstnivå sjönk klarade jag mig bra. Jag ansökte inte om stöd eftersom jag jobbade hela tiden vid sidan av studierna. Men om jag hade varit pappa till små barn hade det säkert varit utmanande att kombinera studierna och hemmet. I den situationen hade jag säkert valt att enbart studera.

Tanda jobbar tillsvidare för samma arbetsgivare men letar efter en verkstad där han kan börja utöva sin egen företagsverksamhet.

– I början utför jag säkert också annat arbete och ser hur jag lyckas att få bröd på bordet med enbart snickeriarbete. Min framtidsdröm är ändå att göra möbler och andra snickeriarbeten på heltid.

Text: Kirsi Pitkäranta Viestintätoimisto Deski Oy

Mer information om branschen

Sök information om yrken och yrkesområden i Jobbmarknadstjänsten.