Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Daniel studerar till skogsenergiproducent

""

Jag är sista årets studerande och blir snart färdig från grundexamen inom skogsbranschen och utbildningsprogrammet för produktion av skogsenergi. Jag började studera skogsbranschen därför att jag och mina kompisar redan som barn i Mellersta Finland beundrade skogsmaskiner i skogen. I ett senare skede provade jag på att jobba i skogen och ångrar inte mitt val. Både branschen och arbetsuppgifterna känns bra för mig. Dessutom ger examen den kompetens som behövs för olika jobb inom skogsbranschen.

Studierna inom skogsbranschen intresserar mig, eftersom jag vill utveckla mig själv. Branschen passar mig, och jag är motiverad i studierna. Jag trivs i naturen och ett naturnära självständigt jobb passar mig bra.

I början bestod studierna av teoretiska grundstudier inom skogsbranschen. Då kunskaperna och färdigheterna ökade, kunde jag förbinda mig till och förstå branschen bättre. Efter det första skedet övergick studierna i praktiska arbetsuppgifter, d.v.s. arbete i skogen. Först använde vi mindre verktyg: röjningskniv och -såg och övergick sedan via motorsågen till ännu större maskiner. I slutet av studierna utför vi skogsvård på skogsplanteringar och rundvirke.

Som skogsenergiproducent kan jag fungera som avverknings- och skogsmaskinsförare eller också i arbetsuppgifter vid ett skogsvårdsföretag eller ett värmekraftverk.

Ett hantverk som kräver en större virknål

Inom branschen krävs god koordinationsförmåga, vilken övas upp under utbildningen, till en början med simulatorer och sedan med riktiga skogsmaskiner. Fastän vi i slutändan kör stora skogsmaskiner, är det ändå fråga om ett hantverksyrke, som kräver en litet större virknål. Det är bra om du lär dig att utföra arbetet skickligt och noggrant, i och med att stora maskiner också kan få till stånd stora skador.

En skogsenergiproducent bör vara noggrann och ansvarsfull. Du ska ofta klara av utmanande jobb under press och då kunna koncentrera sig på det du gör. Du ska ändå bibehålla lugnet och kunna lösa problem då du ensam i skogen i mörker ska klara av jobbet på obekanta orter med endast maskinen som sällskap.

Jag rekommenderar branschen och inriktningen för skogsenergiproducent för alla som är intresserade av naturen och att röra sig där. Examen är ett bra sätt att komma in i skogsbranschen fastän du inte helt och hållet är på det klara med vad du egentligen vill jobba med inom branschen. Via studierna får du en god grund för olika arbetsuppgifter inom branschen. Det är dessutom bra om du kan arbeta självständigt och är intresserad av maskinteknik. Det gäller att dagligen ta väl hand om arbetsredskapen för att de ska vara i skick då de behövs. I allmänhet klarar de som växt upp på en lantgård dessa arbeten redan från början utan problem.

De framtida utsikterna inom skogsbranschen är goda och jag tror att skogsproduktionen sysselsätter i Finland också i fortsättningen. Vi har ju goda erfarenheter av denna bransch och det går att få jobb om man lär sig arbetsuppgifterna väl. För att sysselsättas behövs ändå mycket mer än endast färdigheter, det är också viktigt hur du beter dig och hur du för fram dig för en potentiell arbetsgivare.

Efter studierna ska jag börja jobba i skogen. Jag har under mitt sista studieår jobbat i ett skogsföretag som skogsmaskinsförare och har klarat mig bra. Jag tycker om mitt jobb och jag trivs, fastän arbetsplatserna ofta finns på andra orter och omgivningen är helt främmande. Jag litar på mig själv och mitt kunnande oberoende av plats. Jag har ju som trygghet min bekanta maskin och som stöd en god arbetsgivare.

Information om branschen

Lant- och skogsbruk inom yrkesutbildning

Utbildning

Länkarna öppnar en sida med sökresultat, där du kan avgränsa resultatet ytterligare till exempel enligt ort

Grundexamen inom skogsbranschen