Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Konst, musik, hantverk, formgivning

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Arbetar- och medborgarinstitut: En känsla av att lyckas och en ny inriktning för arbetslivet

Ruudullinen seinävaate, jossa on erivärisiä ruutuja.

Merja Räty är ett lysande exempel på hur mycket nytt en vuxen person kan lära sig och hur mycket glädje den nya kunskapen kan medföra i det egna livet. I skolan gjorde slöjdlärarens kommentarer Merja övertygad om att hon inte har ett handalag, och inte heller kan lära sig det. Hon arbetar som skrivande redaktör och deltog på grund av ett uppdrag i en bokbindarkurs på arbetarinstitutet.

– Det var roligt på kursen och jag kom underfund med att jag nog kan lära mig. Det är inte alls omöjligt.

Den nya inspirationen förde Merja till den grundläggande konstundervisningen för vuxna vid Esbo arbetarinstitut. Nu har Merja provat på olika slag av hantverk.

Nycklar till att lyckas: frihet, gruppens stöd, sporrande lärare

Merja nämner tre olika faktorer som stöder inlärningen i arbetarinstitutet: en tillräcklig frihet, gruppens stöd och sporrande lärare.

På arbetarinstitutets kurser har det funnits en lämplig balans mellan egen frihet och inlärning av teknik och teori. Det har funnits rum för olika tillämpningar. Det har varit möjligt att utföra uppgifterna enligt egen stil och småningom komma fram till det som intresserar en själv mest.

Sininen ryijy, jossa on valkoinen pyöreä koriste.

Att få stöd av gruppen har varit viktigt. Deltagarna i arbetarinstitutets kurser är en brokig skara: en del är gamla rävar med tekniken under kontroll, medan andra är nybörjare. Man ser nya sätt att göra saker och får goda tips. Merja har inte upplevt konkurrens eller kritik i gruppen, endast hjälpsamhet.

– Alla uppmuntras. Om man inte själv kommer på hur man ska gå vidare, får man förslag och uppmuntran av de andra.

Merja beskriver lärarna som sporrare och handledare. Lärarna har kunnat uppmuntra att i rätt tid prova på något annorlunda. De har gett idéer och puffat framåt i ny riktning.

En annan värld håller en uppe

Merja har i hantverket hittat ett nytt abstrakt språk utanför sitt språkliga huvudarbete. Hantverket är en annan värld. Om det stundvis funnits svåra stunder, har studierna vid arbetarinstitutet hållit henne uppe.

– Det har varit möjligt att glömma tunga tankar när det funnits något roligt att göra och trevliga människor omkring en.

Då man gör för hand, med ett nytt språk, lär man sig dessutom mycket om sig själv. Många arbeten blir personliga och medan man gör dem ger man också av sig själv. Det är lättare att behandla vissa saker via hantverket än till exempel genom att skriva.

Inspiration för arbetslivetSininen suorakaiteen muotoinen seinätekstiili, jossa kukkakoristeita.

Den gnista som Merja upplevde på kurserna ledde henne vidare till yrkesinriktade studier. Hon studerade inredningssömnad och blev artesan. Redaktörsarbetet har stött hantverksstudierna: informationssökning och utnyttjande av sociala medier är naturligt.

Hantverket har också gett inspiration för redaktörsarbetet och Merja tycker om att skriva artiklar som anknyter till hantverk. Hon har en dröm om att hitta ett jobb, där redaktörsarbetet och hantverket kunde kombineras på ett bra sätt. Hantverket kommer alltid att utgöra en viktig del av livet.

  • Lågstadieläraren kunde förundra sig över var jag hamnat, slänger Merja ur sig innan hon åker iväg till sin makramékurs.