Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Företagarutbildning

""

Företagarutbildning är till hjälp för dem som vill grunda ett företag eller utveckla företagsverksamheten. Det finns olika slag av företagarutbildning; företagsverksamhet för nybörjare och företagsverksamhet för etablerade företagare. Företagarutbildning ordnas också som arbetskraftsutbildning.

Inom företagarutbildning bekantar du dig med företagsverksamhet och får baskunskaper om

 • företagande
 • grundande av ett företag
 • olika områden inom företagsverksamhet, såsom finansiering, marknadsföring, kommunikation, beskattning och ekonomiförvaltning.

Utbildningen utvecklar de studerandes företagsidéer och ger stöd för att bilda en plan för företagsverksamheten. Det är meningen att du efter utbildningen ska kunna grunda ett eget företag utgående från din affärsidé och planen för företagsverksamheten, samt utveckla och leda ditt företag.

I företagarutbildningen kan du fördjupa dig i grundandet av ett företag, vidareutveckla affärsidén och planen för företagsverksamheten.

Du kan fördjupa dina kunskaper i till exempel:

 • finansiering
 • redovisning
 • beskattning
 • marknadsföring
 • företagandets risker
 • verksamhet som arbetsgivare.

Företagarutbildning ordnas av bland annat

 • universitet och yrkeshögskolor som en del av examensinriktad utbildning
 • särskilda läroanstalter inom näringslivet.

Utbildningens omfattning och längd varierar. En kortare utbildning är i allmänhet en mera skräddarsydd utbildning inom ett delområde av företagsverksamheten, t.ex. marknadsföring. En längre utbildning består ofta av en större helhet.

Företagarutbildning ordnas också som arbetskraftsutbildning. Arbetslösa som grundar ett företag kan få startpeng.

Läroavtalsutbildning för företagare

Företagarexamina

Med en företagarexamen kan du:

 • få sakkunnighjälp och träning för din affärsidé och för att utveckla din företagsverksamhet
 • genomföra ett för ditt företag viktigt utvecklingsprojekt
 • få ekonomisk stöd för studierna
 • verktyg för fortsatt företagsverksamhet exempelvis i samband med ägarbyte
 • avlägga företagarexamen i samband med utvecklingsprojektet.

Bekanta dig med utbildningarna

Länkarna öppnar en sida med sökresultat, där du ytterligare kan avgränsa sökresultatet till exempel enligt ort.

Yrkesexamen för företagare

Yrkesexamen inom företagsledning

Företagarträning och företagsidékläckning

Du kan delta i företagarträning som en del av yrkesutbildning eller högskoleutbildning eller utöver utbildningarna.

Inom företagarträningen koncentrerar man sig ofta på de centrala grunderna för företagsverksamheten, såsom

 • planering av företagsverksamhet
 • ekonomiförvaltning
 • marknadsföring
 • kundanskaffning
 • lönsamhetskalkyler
 • utnyttjande av datateknik.

Det finns företagarträning för både nya företagare, personer som planerar att grunda ett företag och etablerade företagare.