Skip to content

OBS! Ansökningstiderna i gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt i övriga samordnade ansökningssystem efter grundskolan fortsätter
fram till 7.4.2021 kl. 15. 

Se utbildningar i gemensam ansökan
Se utbildningar i ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
Se utbildningar i ansökan till handledande utbildningar

Frågor om ansökan till info@studieinfo.fi

 

 

Högskolorna publicerar resultat från vårens första gemensamma ansökan under vårens gång.
Alla resultat publiceras senast 4.6.2021.
Du kan följa med antagningsprocessen i Min Studieinfo under Ansökningar och mottagande av studieplats.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Kunskaper, intressen, erfarenhet

Kartläggning av egna styrkor och eget kunnande är en bra utgångspunkt då du väljer yrke. Fundera vad som genuint intresserar dig och vad du anser vara viktigt i livet och arbetet.

Fundera på svar till följande frågor:

  • Vad är viktigt för dig? Det kan exempelvis handla om säkerhet, god hälsa, omväxling eller tillfällen att lära sig nya färdigheter.
  • Vad är du bra i? Du kan vara bra i till exempel uppträdande, språk eller användning av tekniska apparater.
  • Hurudana färdigheter har du fått via olika hobbyn? Är du till exempel bra på att arbeta i grupp, skicklig att utföra olika handarbeten eller har du en mångsidig kännedom om naturen?
  • Vilka skolämnen intresserar dig? Var ditt favoritämne till exempel gymnastik, historia eller matematik?
  • Vad har du lärt dig i arbetslivet? Exempelvis användning av olika dataprogram, kundservice eller projektarbete.
  • Hurudana arbetsuppgifter tycker du om? Vill du jobba utomhus, med händerna, med olika maskiner eller med andra människor?

Om du vill, kan du skriva upp resultaten från dina funderingar. Anteckningarna är till nytta när du försöker hitta ditt favorityrke. Använd dock de metoder som känns naturliga för dig! Du kan samla dina tankar genom att rita eller skriva, genom att lyssna på andras berättelser eller genom att diskutera med andra människor.

Även vänner och familj kan ha intressanta synpunkter att komma med då man funderar på yrkesfrågor. Människor i din näromgivning kan bistå med nya infallsvinklar. Även olika experter inom området står till tjänst:

  • Om du är studerande, kan du diskutera med studiehandledaren i din läroanstalt.
  • Från arbets- och näringsbyrån kan du reservera en tid för personlig handledning av yrkesval och karriärplanering.
  • Du kan också kontakta Jobblinjen, som hjälper med utbildnings- och karriärfrågor.

När du har funderat på dina intressen och ditt kunnande, är det dags att bekanta sig med olika möjligheter.