Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Kunskaper, intressen, erfarenhet

Kartläggning av egna styrkor och eget kunnande är en bra utgångspunkt då du väljer yrke. Fundera vad som genuint intresserar dig och vad du anser vara viktigt i livet och arbetet.

Fundera på svar till följande frågor:

  • Vad är viktigt för dig? Det kan exempelvis handla om säkerhet, god hälsa, omväxling eller tillfällen att lära sig nya färdigheter.
  • Vad är du bra i? Du kan vara bra i till exempel uppträdande, språk eller användning av tekniska apparater.
  • Hurudana färdigheter har du fått via olika hobbyn? Är du till exempel bra på att arbeta i grupp, skicklig att utföra olika handarbeten eller har du en mångsidig kännedom om naturen?
  • Vilka skolämnen intresserar dig? Var ditt favoritämne till exempel gymnastik, historia eller matematik?
  • Vad har du lärt dig i arbetslivet? Exempelvis användning av olika dataprogram, kundservice eller projektarbete.
  • Hurudana arbetsuppgifter tycker du om? Vill du jobba utomhus, med händerna, med olika maskiner eller med andra människor?

Om du vill, kan du skriva upp resultaten från dina funderingar. Anteckningarna är till nytta när du försöker hitta ditt favorityrke. Använd dock de metoder som känns naturliga för dig! Du kan samla dina tankar genom att rita eller skriva, genom att lyssna på andras berättelser eller genom att diskutera med andra människor.

Även vänner och familj kan ha intressanta synpunkter att komma med då man funderar på yrkesfrågor. Människor i din näromgivning kan bistå med nya infallsvinklar. Även olika experter inom området står till tjänst:

  • Om du är studerande, kan du diskutera med studiehandledaren i din läroanstalt.
  • Från arbets- och näringsbyrån kan du reservera en tid för personlig handledning av yrkesval och karriärplanering.
  • Du kan också kontakta Jobblinjen, som hjälper med utbildnings- och karriärfrågor.

När du har funderat på dina intressen och ditt kunnande, är det dags att bekanta sig med olika möjligheter.