Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Att bestämma sig

Då du ska bestämma dig för något kan det vara bra att börja med att fundera över hur du vanligen brukar komma fram till en lösning och försöka koppla det till frågan om val av yrke och utbildning.

 • Vad är det som jag ska bestämma mig för? Ska jag besluta vad jag vill göra resten av mitt liv, eller vad jag vill sysselsätta mig med de följande tre åren?
 • Hurudana känslor väcker beslutsprocessen?
 • Vilka alternativ finns det? Hurudana beslut skulle jag kunna göra?
 • Hurudana känslor väcks? Baserar sig dessa känslor på egna erfarenheter eller på andras berättelser?
 • Har jag antaganden om mina olika beslutsmöjligheter? Hurudana i så fall?
 • Baserar sig antagandena på egna erfarenheter eller på information som fåtts från annat håll?
 • Vilka hinder finns då jag försöker lösa den här frågan? Kan jag göra någonting åt saken?
 • Skulle det vara möjligt att dela upp frågan i mindre delar och försöka lösa dem en i taget?
 • Vad har jag gjort förut då jag har haft en fråga utan svar att tampas med? Vad har hjälpt mig att lösa frågan?
 • Skulle jag kunna hitta ett nytt sätt att finna lösningar, om jag nu inte får hjälp av mina tidigare problem?
 • Vilka av mina styrkor kan jag använda för att lösa frågan?
 • Vilka av mina färdigheter kan jag använda för att lösa frågan?

Det är ofta en tidskrävande process att fatta viktiga beslut. Beslut som känns stora löser sig vanligtvis inte över en natt. Men om du ibland medvetet tar upp de frågor och alternativ som du funderat över, så brukar tankarna gro och mogna i ditt sinne även då du inte aktivt tänker på dem. Kom alltså ihåg att ge dig själv tid.