Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Info om yrkesutbildning

Det tar omkring tre år att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. I utbildningen ingår också praktiska uppgifter vid en läroanstalt, på en arbetsplats eller i en annan lärmiljö. Vid antagningen av de studerande prioriteras de som söker direkt från grundskolan. På det här sättet vill man garantera en studieplats för dem som för första gången ansöker om studieplats.

Yrkesutbildningen indelas i olika utbildningsområden. Läs mera om områden och examina:

En yrkesinriktad grundexamen ger samma möjligheter att söka till yrkeshögskola eller universitet som gymnasium och studentexamen. I många läroanstalter är det dessutom möjligt att vid sidan av yrkesstudierna genomföra gymnasiestudier och studentexamen. Efter att man avlagt en yrkesinriktad grundexamen kan man avlägga yrkes- eller specialyrkesexamen inom branschen.

Vad kostar i yrkesutbildning och vad är gratis?

Undervisningen inom yrkesutbildning är gratis, liksom minst en skolmåltid per dag. En del yrkesläroanstalter har elevhem, som är gratis för de studerande.

De studerande står själva för en del av studiekostnaderna; till exempel läroböcker och arbetsredskap, apparater och material som efter studierna förblir i eget bruk.

För studier inom grundläggande yrkesutbildning kan man ansöka om FPA:s studiestöd. Läs mera på FPA:s webbplats

Inom läroavtalsutbildning får den studerande lön enligt arbetsavtal, avgiftsfri undervisning och rese- och inkvarteringsersättning. Dessutom kan man beviljas dagpenning för teoriperioden, ifall inte arbetsgivaren betalar lön för den här tiden.

Mer information om yrkesutbildningen

Så här söker du i gemensam ansökan till yrkesutbildning

Antagningsgrunder

Läroavtalsutbildning

Stöd för studerande