Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Info om yrkesutbildning

Det tar omkring tre år att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. I utbildningen ingår också praktiska uppgifter vid en läroanstalt, på en arbetsplats eller i en annan lärmiljö. Vid antagningen av de studerande prioriteras de som söker direkt från grundskolan. På det här sättet vill man garantera en studieplats för dem som för första gången ansöker om studieplats.

Yrkesutbildningen indelas i olika utbildningsområden. Läs mera om områden och examina:

En yrkesinriktad grundexamen ger samma möjligheter att söka till yrkeshögskola eller universitet som gymnasium och studentexamen. I många läroanstalter är det dessutom möjligt att vid sidan av yrkesstudierna genomföra gymnasiestudier och studentexamen. Efter att man avlagt en yrkesinriktad grundexamen kan man avlägga yrkes- eller specialyrkesexamen inom branschen.

Vad kostar i yrkesutbildning och vad är gratis?

Undervisningen inom yrkesutbildning är gratis, liksom minst en skolmåltid per dag. En del yrkesläroanstalter har elevhem, som är gratis för de studerande.

De studerande står själva för en del av studiekostnaderna; till exempel läroböcker och arbetsredskap, apparater och material som efter studierna förblir i eget bruk.

För studier inom grundläggande yrkesutbildning kan man ansöka om FPA:s studiestöd. Läs mera på FPA:s webbplats

Inom läroavtalsutbildning får den studerande lön enligt arbetsavtal, avgiftsfri undervisning och rese- och inkvarteringsersättning. Dessutom kan man beviljas dagpenning för teoriperioden, ifall inte arbetsgivaren betalar lön för den här tiden.

Mer information om yrkesutbildningen

Så här söker du i gemensam ansökan till yrkesutbildning

Antagningsgrunder

Läroavtalsutbildning

Stöd för studerande