Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Info om gymnasiestudier

I gymnasiet indelas läsåret i perioder, under vilka man genomför kurser i fem eller sex olika läroämnen. Gymnasiet räcker i allmänhet tre år, men man kan genomföra det på fyra år. I slutet av gymnasieutbildningen avlägger studerande studentexamen. Gymnasierna kan betona olika teman, såsom idrott, konst, musik m.m. I den internationella gymnasieutbildningen kan man avlägga IB- eller EB-examina.

Vad kostar i gymnasiet och vad är gratis?

Gymnasieundervisningen är avgiftsfri för den studerande. Studerande har dessutom rätt till en daglig skolmåltid och fritt boende i en studerandebostad som gymnasiet anvisar.

En gymnasiestuderande kan anhålla om ersättning för dagliga skolresor av FPA, då skolresans längd är minst 10 km och kostnaderna överstiger 54 euro i månaden. Ansökan skickas till det egna gymnasiet varifrån den går till FPA för behandling.

Gymnasiets läroböcker och annat läromedel (i vissa gymnasier också datorer) bekostas av den studerande. Det kostar vanligen också att delta i studentexamen.

För gymnasiestudier kan man anhålla om studiestöd av FPA. Läs mera på FPA:s webbplats

Läs mera om gymnasiestudier

Så här söker du i gemensam ansökan till gymnasium

Antagningsgrunder till gymnasieutbildning

Stöd för studerande