Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Info om gymnasiestudier

I gymnasiet indelas läsåret i perioder, under vilka man genomför kurser i fem eller sex olika läroämnen. Gymnasiet räcker i allmänhet tre år, men man kan genomföra det på fyra år. I slutet av gymnasieutbildningen avlägger studerande studentexamen. Gymnasierna kan betona olika teman, såsom idrott, konst, musik m.m. I den internationella gymnasieutbildningen kan man avlägga IB- eller EB-examina.

Vad kostar i gymnasiet och vad är gratis?

Gymnasieundervisningen är avgiftsfri för den studerande. Studerande har dessutom rätt till en daglig skolmåltid och fritt boende i en studerandebostad som gymnasiet anvisar.

En gymnasiestuderande kan anhålla om ersättning för dagliga skolresor av FPA, då skolresans längd är minst 10 km och kostnaderna överstiger 54 euro i månaden. Ansökan skickas till det egna gymnasiet varifrån den går till FPA för behandling.

Gymnasiets läroböcker och annat läromedel (i vissa gymnasier också datorer) bekostas av den studerande. Det kostar vanligen också att delta i studentexamen.

För gymnasiestudier kan man anhålla om studiestöd av FPA. Läs mera på FPA:s webbplats

Läs mera om gymnasiestudier

Så här söker du i gemensam ansökan till gymnasium

Antagningsgrunder till gymnasieutbildning

Stöd för studerande