Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Info om gymnasiestudier

I gymnasiet indelas läsåret i perioder, under vilka man genomför kurser i fem eller sex olika läroämnen. Gymnasiet räcker i allmänhet tre år, men man kan genomföra det på fyra år. I slutet av gymnasieutbildningen avlägger studerande studentexamen. Gymnasierna kan betona olika teman, såsom idrott, konst, musik m.m. I den internationella gymnasieutbildningen kan man avlägga IB- eller EB-examina.

Vad kostar i gymnasiet och vad är gratis?

Gymnasieundervisningen är avgiftsfri för den studerande. Studerande har dessutom rätt till en daglig skolmåltid och fritt boende i en studerandebostad som gymnasiet anvisar.

En gymnasiestuderande kan anhålla om ersättning för dagliga skolresor av FPA, då skolresans längd är minst 10 km och kostnaderna överstiger 54 euro i månaden. Ansökan skickas till det egna gymnasiet varifrån den går till FPA för behandling.

Gymnasiets läroböcker och annat läromedel (i vissa gymnasier också datorer) bekostas av den studerande. Det kostar vanligen också att delta i studentexamen.

För gymnasiestudier kan man anhålla om studiestöd av FPA. Läs mera på FPA:s webbplats

Läs mera om gymnasiestudier

Så här söker du i gemensam ansökan till gymnasium

Antagningsgrunder till gymnasieutbildning

Stöd för studerande