Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning 21.5-23.7. Se utbildningarna som ingår i ansökan

 

Gemensam ansökan till högskolor: Du hittar ditt antagningsresultat i Min Studieinfo–tjänsten. Högskolorna genomför antagningarna vid olika tidpunkter.
Samtliga antagningsresultat i vårens gemensamma ansökan publiceras senast 28.6.2019.

Läs mera om resultaten i gemensam ansökan

Läs mera om mottagande av studieplatsen
 

Andra utbildningsalternativ

Efter grundskolan kan unga förutom till yrkesutbildning och gymnasieutbildning söka till tionde klassen eller till utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning. Dessa förberedande utbildningar passar för dem som inte ännu vet vad de ska välja eller till exempel vill höja sina grundskolevitsord. Mera tid för att bestämma sitt fortsatta utbildningsval kan man också få på folkhögskolans allmänbildande linjer eller i en ungdomsverkstad.

För invandrarunga ordnas förberedande utbildningar som utvecklar språkkunskaper och studiefärdigheter för både yrkesutbildning och gymnasieutbildning.

Mera information om utbildningarna

Läs mera om utbildningen som handleder för grundläggande yrkesutbildning och hur man söker till utbildningen: Ansökan till förberedande utbildningar efter grundläggande utbildning

Läs mera om folkhögskolornas utbildningar

Läs mera om ungdomsverkstäderna

Läs mera om utbildning för invandrare