Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Vad och var ska jag studera efter grundskolan?

Denna sida uppdateras inte längre. Du kan bekanta dig med studier efter den grundläggande utbildningen i nya Studieinfo.

 

Då du väljer din fortsatta studieplats lönar det sig att fundera på vilka dina starka sidor är och vilka studier du är intresserad av. Kanske kan du kombinera dina intressen med dina kommande studier. Arbetsmarknaden och sysselsättningsläget förändras hela tiden och det är svårt att förutspå hur arbetsmarknaden kommer att se ut då du blir färdig. Därför lönar det sig att i första hand koncentrera sig på sina egna intressen och möjligheter.

Många möjligheter

Det är bra att komma ihåg att du alltid kan välja om, också som vuxen. Det finns många yrkesinriktade examina och högskoleexamina inom olika områden. Det finns vanligen många vägar till ett yrke med likartade arbetsuppifter. Du kan dessutom ofta utnyttja sådana kunskaper och färdigheter som olika intressen och hobbyer ger.

Vad efter grundskolan?

Peruskoulun 8- ja 9-luokkalaisia nuoria

Du är skyldig att söka till fortsatt utbildning efter nionde klass (läroplikten gäller fram tills du fyller 18 år). Du kan fullgöra läroplikten inom följande utbildningar efter grundläggande utbildning:

 • yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen
 • gymnasiets lärokurs för unga eller vuxna eller studentexamen
 • utbildning som handleder för examen (HUX)
 • folkhögskolornas minst ettåriga utbildningar för läropliktiga.

Efter grundskolan kan du också avlägga dubbelexamen, det vill säga både gymnasium och en yrkesinriktad grundexamen. Om du avlägger minst fem obligatoriska läroämnen i gymnasiet, kan du avlägga studentexamen.

Om du vill höja dina grundskolevitsord eller få tilläggstid för ditt fortsatta studieval efter grundskolan, kan du söka till utbildning som handleder för examen (HUX).

Så här söker du till fortsatta studier efter grundskolan

Efter grundskolan söker du i gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasium, till specialundervisning eller handledande utbildning. Bekanta dig med gemensam ansökan i förnyade Studieinfo.fi

Studiehandledaren och föräldrarna ger stöd 

På studiehandledningslektionerna får du mer information om yrkesvalet och fortsatta studier. Studiehandledaren för dessutom personliga samtal med varje elev och berättar mer om olika studiemöjligheter, ansökan och antagning av studerande.

 

Läs mera om studierna

Yrkesutbildning

Efter grundskolan kan du kan avlägga en yrkesinriktad grundexamen. I utbildningen ingår också undervisning på en arbetsplats. Efter att du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen har du samma möjlighet att söka till yrkeshögskola eller universitet som de som gått gymnasiet och avlagt studentexamen.

Läs mera om yrkesutbildningen

Yrkesutbildning ges inom olika utbildningsområden. Via följande länkar kan du läsa mera om de olika områdena och examina.

En yrkesinriktad examen som läroavtalsutbildning?

Inom läroavtalsutbildning kan du studera för en yrkesinriktad examen eller för delar av den. Genom läroavtalsutbildning kan du

 • skaffa dig ett yrke
 • fördjupa din yrkeskompetens
 • skaffa dig ny yrkeskunskap.

Inom läroavtalsutbildning kan du avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

Läs mera om läroavtalsutbildning

 

Yrkesinriktad specialundervisning

Om du är i behov av krävande särskilt stöd i dina studier till exempel på grund av ett handikapp, inlärningssvårigheter, psykiska eller sociala problem samt fysiska sjukdomar, kan du studera i mindre grupper vid en specialyrkesläroanstalt.

Du kan också söka till en allmän yrkesläroanstalt och studera i samma grupp som de andra studerande med sikte på en yrkesinriktad grundexamen. Under studierna kan du vid behov få särskilt stöd.

Läs mer om särskilt stöd i yrkesutbildning

Vad efter yrkesutbildning?

Efter att du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen kan du fortsätta studera vid yrkeshögskola eller universitet.

Gymnasium

I gymnasiet läser du samma läroämnen som i grundskolan. I gymnasiet får du tilläggstid att fundera på ditt yrkesval. I gymnasierna kan du förutom de obligatoriska och fördjupande kurserna välja valfria tillämpade kurser inom olika områden, exempelvis inom idrott, konst, språk och internationalisering.

Gymnasiets läsår indelas i perioder som räcker cirka en och en halv månad. Perioderna består av fem eller sex läroämnen. Du kan läsa samma läroämnen inom flera olika perioder. I slutet av varje period ordnas en provvecka.

Läs mera om gymnasiestuder

Vad efter gymnasiet?

Efter gymnasiet kan du söka till

 • yrkeshögskola
 • universitet
 • gymnasiebaserad yrkesutbildning, om läroanstalten har reserverat platser för gymnasiegångna.

 

Något annat?

Om du inte genast efter grundskolan vet vilken examen du vill avlägga, eller om du vill höja dina grundskolvitsord, kan du söka till utbildning som handleder för examen.

 • folkhögskolornas allmänna linjer
 • ungdomsverkstädernas verksamhet.

Till folkhögskolor och ungdomsverkstäder söker du direkt till den utbildning eller kurs som du är intresserad av.