Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Yrkesutbildning för invandrare

Du kan avlägga en yrkesinriktad examen eller delar av examen efter att du fullgjort grundläggande utbildning. Inom yrkesutbildning kan du också genomföra läroplikten.

Efter studierna för en yrkesinriktad grundexamen går du vanligen ut i arbetslivet. Du kan också fortsätta studera till exempel vid en högskola. Yrkesstudierna är praktiskt inriktade och innehåller praktikperioder på arbetsplatser. Du framskrider flexibelt i dina studier. Examen eller delar av den avlägger du genom yrkesprov, dvs. du visar din yrkesskicklighet i praktiska arbetsuppgifter huvudsakligen på en arbetsplats. Studier som leder till examen är avgiftsfria för den studerande.

Du kan också avlägga en yrkesinriktad grundexamen som läroavtalsutbildning. Om du är asylsökande kan du söka till läroavtalsutbildning förutsatt att du har ett arbetstillstånd.

Yrkesutbildning ordnas på svenska och finska. Vid en del läroanstalter kan också ordnas engelskspråkig utbildning.  Läs mera om utbildningar på engelska på  Studyinfo.fi.

Så här söker du till yrkesutbildning 

Om du går ut grundskolan på våren eller om du inte har en examen på andra stadiet gör du din ansökan i februari-mars via gemensam ansökan. Du kan dessutom söka till yrkesutbildning via kontinuerlig ansökan som läroanstalterna ordnar året om.

Du söker till yrkesutbildning med avgångsbetyget över den grundläggande utbildningen eller med ett motsvarande utländskt betyg. Om ditt modersmål är ett annat än utbildningens språk och du inte på annat sätt kan visa att du har tillräckliga språkkunskaper (till exempel med avgångsbetyget från grundläggande utbildning), kan läroanstalten testa din språkkunskap.

Bekanta dig med olika utbildningsformer, ansökan och antagningsgrunder:

Yrkesutbildning som vuxen

Vuxna invandrare kan delta i utbildning för:

  • yrkesinriktad grundexamen
  • yrkesexamen
  • specialyrkesexamen.

Läs mera:

Yrkesutbildning för vuxna