Skip to content

Ansökan till förberedande utbildningar efter grundläggande utbildning 23.5-25.7

Tilläggsansökan till lediga platser i gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning har inletts. Se utbildningar

Antagningsresultaten för gemensam ansökan till högskolorna publiceras senast 30.6. Läs mera

Utbildning som förbereder invandrare för gymnasium

Den ett läsår långa utbildningen som förbereder invandrare och andra personer med ett främmande språk för gymnasiestudier, är avsedd för personer som inte ännu har tillräckliga förutsättningar för att klara av gymnasiestudier. I svenskspråkiga gymnasier krävs goda kunskaper i svenska och mångsidiga studiefärdigheter. Studierna består av:

  • studier i svenska språket
  • andra språkstudier
  • matematisk-naturvetenskapliga studier
  • samhällskunskap och kulturkännedom
  • studiefärdigheter som krävs i gymnasiet
  • studiehandledning.

Inom den förberedande utbildningen kan du genomföra både grundskole- och gymnasiestudier. Du kan räkna till godo de gymnasiekurser som du genomfört om du fortsätter dina studier vid ett gymnasium. Dina individuella behov beaktas i den förberedande utbildningen.

Du kan söka till förberedande utbildning för gymnasieutbildning om du har ett avgångsbetyg från grundskolan eller ett intyg över motsvarande lärokurs eller motsvarande kunskaper och färdigheter.

Du får mera information om antagningsgrunderna i beskrivningen av utbildningen eller direkt av läroanstalterna.

Ansökan till utbildningen

Ansökan till den förberedande utbildningen är 23.5-25.7.2017. Läs mera om ansökan.

Efter att du har genomfört den förberedande utbildningen kan du följande vår söka i gemensam ansökan till gymnasieutbildning.