Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Invandrarens språkkunskap

För invandrare i olika åldrar ordnas undervisning i svenska eller finska. Målet är att personen ska få en så fungerande tvåspråkighet som möjligt: att behärska finska eller svenska och att dessutom upprätthålla sitt eget modersmål och sin kultur.

Kurser i svenska och finska 

Du kan läsa svenska eller finska vid följande läroanstalter:

 • vuxenutbildningscentrer
 • folkhögskolor
 • medborgar- och arbetarinstitut
 • vuxengymnasier
 • språkcenter vid universitet och högskolor
 • det öppna universitetet
 • sommaruniversitet.

Det finns kurser av olika nivåer och längd. Kursavgifterna varierar också enligt kurs. Du får mera information om kurserna direkt av läroanstalterna eller på de lokala TE-tjänsterna.

Mer information om språkkurserna

Kotisuomessa-tjänsten innehåller självstudiematerial i svenska och finska  språket. Du bör registrera dig i tjänsten för att studera och utföra uppgifterna. Om du inte vill registrera dig, kan du ändå bläddra och bekanta dig med innehållet i tjänsten.

Via Finnish Courses kan du söka efter kurser i finska och svenska i huvudstadsregionen och finska kurser i Tammerfors området. Du kan söka enligt nivå, ort och kurs.

I Infopankki.fi-tjänsten får du information om var du kan studera svenska eller finska.

Har du tillräckliga språkkunskaper för studier i Finland?

Yrkesläroanstalterna och gymnasierna kan kontrollera att du har tillräckliga språkliga färdigheter för att studera inom den utbildning som du har sökt till. Kontakta läroanstalterna för mer information om språkkraven.

Då du söker till högskola ska du ha ett intyg över avlagt språktest eller genom att påvisa dina språkkunskaper genom tidigare studier. Yrkeshögskolorna kallar i regel sökande till språktest. Universiteten ordnar vanligen inte språktest, men de förutsätter att du har ett intyg över tillräckliga språkkunskaper.

Kontakta de läroanstalter du tänker söka till och fråga hur du kan visa dina språkkunskaper.

Allmän språkexamen som intyg över tillräckliga kunskaper i finska eller svenska 

Du kan med en allmän språkexamen visa att du har sådana språkkunskaper i svenska eller finska som krävs för studierna. Du kan avlägga examen på grundnivå, mellannivå och högsta nivå.

Allmän språkexamen består av fyra delprov:

 1. Textförståelse
 2. Skrivning
 3. Talförståelse och
 4. Tal.

Du kan använda examensintyget till exempel då du söker studie- eller arbetsplats. Du kan dessutom visa att du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska då du ansöker om finskt medborgarskap.

Examen på mellannivå i finska eller svenska språket ordnas fyra gånger per år och examen på grundnivå och högsta nivå två gånger per år. Proven är avgiftsbelagda.

Tidigare utbildning eller annan språkexamen

Om du har genomfört en tidigare utbildning, avlagt examen eller en del av en examen, kan du fråga läroanstalten om de godkänner examen som ett bevis på tillräckliga språkkunskaper.

Om du har avlagt en annan språkexamen ska du kontakta läroanstalten och fråga om de godkänner språkexamen ifråga som ett intyg över tillräckliga språkkunskaper.

Läs mera om internationella språkexamina och språkprov (informationen på finska)