Skip to content

Integrering av invandrare

Invandrare får en introduktion om Finland så att de kan fungera i landet. För invandrare görs en integrationsplan som också består av en integrationsutbildning.

Integrationsutbildningen omfattar bland annat

  • studier i finska eller svenska
  • att hitta en arbets- eller studieplats
  • att bekanta sig med det finländska samhället.

Ekonomiskt stöd till arbetslösa invandrare

Om du är arbetslös och invandrare, kan du anmäla dig hos TE-tjänsterna som arbetslös arbetssökande. På TE-tjänsten ger man ett utlåtande till FPA, där man fastställer att du är arbetslös arbetssökande som är berättigad till arbetslöshetsunderstöd.

Först efter det att du har anmält dig hos TE-tjänsterna, kan du ansöka om arbetslöshetsunderstöd av FPA.

Läs mera om ekonomiskt stöd för arbetslös på FPA:s webbplats (på finska)

Info om att flytta till Finland och att bo i Finland