Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning 21.5-23.7. Se utbildningarna som ingår i ansökan

Integrering av invandrare

Invandrare får en introduktion om Finland så att de kan fungera i landet. För invandrare görs en integrationsplan som också består av en integrationsutbildning.

Integrationsutbildningen omfattar bland annat

  • studier i finska eller svenska
  • att hitta en arbets- eller studieplats
  • att bekanta sig med det finländska samhället.

Integrationsstöd för invandrare 

Om du är en arbetslös invandrare och du har fått en integrationsplan, kan du under integrationsutbildningen får integrationsstöd och stöd för ditt uppehälle. Integrationsstödets belopp är detsamma som arbetsmarknadsstödet och beviljas på motsvarande grunder.

Integrationsstödet beviljas enligt behov. Stödbeloppet påverkas av dina inkomster. Om du bor med dina föräldrar inverkar också dina föräldrars inkomst på stödets storlek.

Läs mera om integration av invandrare

Info om att flytta till Finland och att bo i Finland