Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Gymnasieutbildning för invandrare

Gymnasieutbildningen i Finland är treårig och leder till studentexamen. Du kan söka till gymnasium om du har fullgjort grundläggande utbildning eller motsvarande utbildning. Du kan också genomföra läroplikten inom gymnasieutbildningen.

Om du söker med ett utländskt betyg, bedömer gymnasierna dina förutsättningar att klara av studierna. Läs mera om gymnasiestudierna.

Vid en del av gymnasierna kan du studera på engelska på en IB-linje, som leder till International Baccalaureate -examen. Examen ger motsvarande behörighet att söka till fortsatta studier som en finländsk studentexamen. Du söker till IB-linjen i gemensam ansökan i februari-mars. Läs mera om den internationella gymnasieutbildningen.

Gymnasieutbildning för vuxna

Gymnasieutbildning ordnas också särskilt för vuxna som fyllt minst 18 år. Du kan söka till vuxengymnasierna under hela året. Gymnasieutbildning för vuxna ordnas vid vuxengymnasier och vid en del folkhögskolor. Gymnasieutbildningen omfattar 44 kurser.  Från och med hösten 2021 utgör gymnasiets lärokurs för vuxna 88 studiepoäng. Läs mera om vuxengymnasiet.

Gymnasieutbildning på andra språk än finska eller svenska

I Deutsche Schule Helsinki kan du genomföra gymnasiet på tyska och avläggga Reieprüfung-examen, som motsvarar den finländska studentexamen.

I finsk-ryska skola SVK, Suomalais-venäläinen koulu kan du genomföra grundläggande utbildning och gymnasiet på ryska.

I Helsingin eurooppalainen koulu kan du avlägga European Baccalaureate -examen, som motsvarar den finländska studentexamen. Undervisningen ges på finska, engelska och franska.