Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd utgår ons 1.4 kl. 15.
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

Gymnasieutbildning för invandrare

Gymnasieutbildningen i Finland är treårig och leder till studentexamen. Du kan söka till gymnasium om du har fullgjort grundläggande utbildning eller motsvarande utbildning. Om du söker med ett utländskt betyg, bedömer gymnasierna dina förutsättningar att klara av studierna. Läs mera om gymnasiestudierna.

Vid en del av gymnasierna kan du studera på engelska på en IB-linje, som leder till International Baccalaureate -examen. Examen ger motsvarande behörighet att söka till fortsatta studier som en finländsk studentexamen. Du söker till IB-linjen i gemensam ansökan i februari-mars. Läs mera om den internationella gymnasieutbildningen.

Gymnasieutbildning för vuxna

Gymnasieutbildning ordnas också särskilt för vuxna som fyllt minst 18 år. Du kan söka till vuxengymnasierna under hela året. Gymnasieutbildning för vuxna ordnas vid vuxengymnasier och vid en del folkhögskolor. Gymnasieutbildningen omfattar 44 kurser.  Läs mera om vuxengymnasiet.

Gymnasieutbildning på andra språk än finska eller svenska

I Deutsche Schule Helsinki http://www.dsh.fi/fi/kan du genomföra gymnasiet på tyska och avläggga Reieprüfung-examen, som motsvarar den finländska studentexamen.

I finsk-ryska skola SVK, Suomalais-venäläinen koulu kan du genomföra grundläggande utbildning och gymnasiet på ryska.

I Helsingin eurooppalainen koulu kan du avlägga European Baccalaureate -examen, som motsvarar den finländska studentexamen. Undervisningen ges på finska, engelska och franska.