Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Gymnasieutbildning för invandrare

Gymnasieutbildningen i Finland är treårig och leder till studentexamen. Du kan söka till gymnasium om du har fullgjort grundläggande utbildning eller motsvarande utbildning. Du kan också genomföra läroplikten inom gymnasieutbildningen.

Om du söker med ett utländskt betyg, bedömer gymnasierna dina förutsättningar att klara av studierna. Läs mera om gymnasiestudierna.

Vid en del av gymnasierna kan du studera på engelska på en IB-linje, som leder till International Baccalaureate -examen. Examen ger motsvarande behörighet att söka till fortsatta studier som en finländsk studentexamen. Du söker till IB-linjen i gemensam ansökan i februari-mars. Läs mera om den internationella gymnasieutbildningen.

Gymnasieutbildning för vuxna

Gymnasieutbildning ordnas också särskilt för vuxna som fyllt minst 18 år. Du kan söka till vuxengymnasierna under hela året. Gymnasieutbildning för vuxna ordnas vid vuxengymnasier och vid en del folkhögskolor. Gymnasieutbildningen omfattar 44 kurser.  Från och med hösten 2021 utgör gymnasiets lärokurs för vuxna 88 studiepoäng. Läs mera om vuxengymnasiet.

Gymnasieutbildning på andra språk än finska eller svenska

I Deutsche Schule Helsinki kan du genomföra gymnasiet på tyska och avläggga Reieprüfung-examen, som motsvarar den finländska studentexamen.

I finsk-ryska skola SVK, Suomalais-venäläinen koulu kan du genomföra grundläggande utbildning och gymnasiet på ryska.

I Helsingin eurooppalainen koulu kan du avlägga European Baccalaureate -examen, som motsvarar den finländska studentexamen. Undervisningen ges på finska, engelska och franska.