Skip to content

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser 30.11.-11.12.
Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Resultat i höstens gemensamma ansökan till högskolor har nu publicerats!
Ta emot studieplatsen senast 4.12 kl. 15.
Du kan antas från senast 15.12 kl. 15.

Se anvisningar gällande mottagande av studieplats och reservplatser. 
Se vanliga frågor om mottagande av studieplats.

Studiesociala förmåner och studerandeavgifter

YrkesutbildningGymnasium och vuxengymnasium | Studentexamen | Examensinriktad utbildning vid högskola | Läsårsavgift för sökande utanför EU/EES | Öppen yrkeshögskola | Öppet universitet | Högskolornas fortbildning | Folkhögskolor Arbetar- och medborgarinstitut | Sommaruniversitet

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning för yrkesinriktad grundexamen eller handledande utbildning är avgiftsfri. Avgift kan dock tas ut för läromedel och material som den studerande får behålla efter avslutad utbildning. Yrkesutbildning för yrkesexamen eller specialyrkesexamen kan vara avgiftsbelagd.

En måltid om dagen är avgiftsfri inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen eller handledande utbildning för de dagar då studerande enligt sin PUK (personlig utvecklingsplan för kunnandet) bör vara närvarande på utbildningsplatsen. För boende i läroanstaltens internat kan läroantalten begära en avgift.

Gymnasium och vuxengymnasium

Gymnasieutbildning för både unga och vuxna är avgiftsfri, då man avlägger hela lärokursen. I vuxengymnasiet kan vissa avgifter uppbäras av dem som endast genomför vissa läroämnen.

Studentexamen

Grundavgiften för att delta i studentexamen är 14 euro. Varje enskilt prov kostar 28 euro.

Examensinriktad utbildning vid högskolor

Studierna för en yrkeshögskole- eller en universitetsexamen är avgiftsfria. Utbildningar på främmande språk är avgiftsfria för EU- och EES-ländernas medborgar.

Måltidsstöd för högskolestuderande

Om du avlägger examen får du måltidsstöd, vilket innebär förmånligare måltider.

Du kan få måltidsstöd för:

  • lägre högskoleexamen
  • högre högskoleexamen
  • yrkeshögskoleexamen
  • högre yrkeshögskoleexamen
  • ett program vid högskola för yrkes- eller specialiseringsutbildning som ger rätt till studiestöd.

Du får måltiden till rabatterat pris med studerandekortet eller FPA:s måltidsstödkort.

Läs mera om måltidsstödet på FPA:s webbplats

Läsårsavgifter för sökande utanför EU/EES

Yrkeshögskolorna och universiteten tar ut läsårsavgifter av studerande som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen på annat språk än finska eller svenska.

Läs mera om läsårsavgifterna

Öppen yrkeshögskola

Studieavgiften inom den öppna yrkeshögskolan kan variera enligt studieperiod, termin eller år och yrkeshögskola. Läs mera om eventuella avgifter på yrkeshögskolornas webbplatser.

Öppet universitet

Undervisningen inom det öppna universitetet är avgiftsbelagd. Avgiftens storlek är beroende av kursens längd och antal studiepoäng. Förutom avgifter för själva studieperioden kan det finnas material- och andra avgifter. Det kostar dessutom att avlägga tentamen.

Högskolornas fortbildning

Fortbildningen vid yrkeshögskolorna och universiteten är avgiftsbelagd. Mer information ger högskolorna.

Folkhögskolor

Vid folkhögskolorna finns både avgiftsbelagd och avgiftsfri utbildning. Dessutom kan det finnas avgifter för läromedel, boende och måltider. Folkhögskolorna ger mer information om avgifter och kostnader.

Arbetar- och medborgarinstitut

Kurserna vid arbetar- och medborgarinstituten är avgiftsbelagda.

Sommaruniversitet

Studier vid sommaruniversitet är avgiftsbelagda.