Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Studier utomlands

Du kan åka utomlands och studera under olika livssituationer både självständigt på eget initiativ eller via olika program.  Studiernas mål, hur mycket egen planering, samt längden och kostnaderna på vistelsen utomlands varierar mycket.

Bekanta dig med olika möjligheter att studera utomlands i det följande.

 Utbytesstudier

Oberoende av om du är studerande vid yrkeshögskola, universitet, gymnasium eller yrkeläroanstalt kan du avlägga en del av dina studier vid en högskola eller i en läroanstalt utomlands. Längden på vistelsen utomlands varierar från några veckor till ett helt läsår. Du kan delta i utbyte via ett utbytesprogram eller självständigt på eget initiativ.

Internationell praktik

Under en praktikperiod i ett annat land jobbar du inom din egen branch med motsvarande uppgiter. Som högskolstuderande och studerande inom yrkesutibildning kan du genomföra internationell praktik. Praktikperioden kan variera från några veckor till över ett år.

Internationell praktik»

Avlägg examen utomlands

Om du vill vistas en längre period utomlands kan du avlägga en hel examen vid en läroanstalt/högskola i ett annat land. Det här ger även möjlighet att studera ett ämne som inte går att studera i Finland. Du bör själv skaffa en studieplats och sköta de praktiska arrangemangen.

Gymnasie- och yrkesexamina utomlands  (Maailmalle.net)»

Högskoleexamen utomlands»

Språkkurser, hobbykurser och fortbildning

Du kan också att åka utomlands för kortare perioder och delta i olika kurser. Kurserna kan vara från en vecka upp till flera månader och de ordnas både för unga och vuxna. Förutom kursarrangörer utomlands ordnar även finländska folkskolor samt medborgar- och arbetarinstitut studieresor, språkkurser och hobby kurser utomlands.

Folkhögskolornas kortkurser och längre studielinjer»

Korta studieperioder»

Sommargymnasium

Om du har fyllt 15 år kan du delta i sommargymnasium, där studierna kan vara  1-2 veckor lång. Många sommargymnasier koncentrerar utbudet kring vissa teman och i en del är det möjligt att avlägga gymnasiekurser. Samtidigt kan du förbättra dina språkkunskaper tillsammans med ungdomar från andra länder.

Sommargymnasiesamfundet»

Andra alternativ

Det finns också andra alternativ om man vill åka utomlands för att få erfarenhet och för att förbättra språkkunskaper.  Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO upprätthåller webbsidan Maailmalle.net (ut i världen) där olika alternativ presenteras: frivilligarbete, arbetsläger, au-pair, gruppträffar och kulturresor för ungdomar.