Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: länken för identifiering till YH-urvalsprovet har nu skickats per sms och e-post.

Länken till identifieringen hittar du också i din egen ansökan i Min Studieinfo.

Resultaten av antagning enligt betyg är nu publicerade. Kontrollera dina egna uppgifter i Min Studieinfo

 

Studier utomlands

Du kan åka utomlands och studera självständigt på eget initiativ eller via olika utbytesprogram. Studiernas mål, mängden egen planering, längden och kostnaderna på vistelsen utomlands varierar mycket.

Om du vill förbättra dina språkkunskaper och skaffa dig erfarenheter, kan du åka utomlands också på många andra sätt, exempelvis via följande alternativ:

  • frivilligarbete
  • arbetsläger
  • au pair -arbete
  • gruppträffar för unga
  • kulturresor.

Utbytesstudier

Oberoende av om du är studerande vid yrkeshögskola, universitet, gymnasium eller yrkesläroanstalt kan du avlägga en del av dina studier vid en högskola eller i en läroanstalt utomlands. Längden på vistelsen utomlands varierar från några veckor till ett helt läsår. Du kan delta i utbyte via ett utbytesprogram eller självständigt på eget initiativ.

Internationell praktik

Under en praktikperiod i ett annat land jobbar du inom din egen bransch med motsvarande uppgiter. Som högskolestuderande och studerande inom yrkesutbildning kan du genomföra internationell praktik. Praktikperioden kan variera från några veckor till över ett år.

Läs mera om internationell praktik (Maailmalle.net)

Examen utomlands

Om du vill vistas en längre period utomlands kan du avlägga en hel examen vid en läroanstalt/högskola i ett annat land. Det här ger även möjlighet att studera ett ämne som inte går att studera i Finland. Du bör själv skaffa en studieplats och sköta de praktiska arrangemangen.

Läs mer om gymnasie- och yrkesutbildning utomlands  (Maailmalle.net)

Läs mer om högskoleexamen utomlands (Maailmalle.net)

Språkkurser, hobbykurser och fortbildning

Du kan åka utomlands också i kortare perioder och delta i olika kurser. Kurserna kan vara från en vecka upp till flera månader och de ordnas både för unga och vuxna. Förutom utländska kursarrangörer ordnar också finländska folkhögskolor samt medborgar- och arbetarinstitut studieresor, språkkurser och hobbykurser till utlandet.

Folkhögskolornas kortkurser och längre studielinjer

Korta studieperioder

Sommargymnasium

Om du fyllt 15 år kan du delta i sommargymnasium med 1-2 veckor långa studieperioder. Många sommargymnasier ordnar undervisning kring vissa teman och i en del är det möjligt att avlägga gymnasiekurser. På sommargymnasiet kan du dessutom förbättra dina språkkunskaper tillsammans med ungdomar från andra länder eller delta i sommargymnasieundervisning i ett annat land.

Läs mera på sommargymnasiesamfundets webbplats