Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Så här hittar du utbildningar i Studieinfo

I Studieinfo finns många olika sätt att hitta lämpliga utbildningar att söka till. Välj av följande alternativ det som känns bäst.

 • Om du redan vet vart du vill söka, är fritextsökningen det snabbaste sättet.
 • Om du vill bekanta dig med hela utbudet, ska du välja länken Bekanta dig med utbildningarna.

Titta på videon hur du söker utbildningar i Studieinfo

Med fritextsökning

 • Skriv i sökfältet till exempel yrke, utbildning, läroanstaltens namn eller en bransch och klicka på Sök.
 • Eller lämna sökfältet tomt och klicka direkt på Sök, så får du en lista över alla utbildningar.
 • Avgränsa sökresultatet genom att välja till exempel grundutbildning, utbildningens ort och undervisningsspråk.
 • Välj den utbildning, som du vill titta närmare på. Du får information om allt du bör veta för att söka till utbildningen. Kontrollera i beskrivningen av utbildningen till exempel antagningsgrunder och inträdesprov.

Sökfunktionen Bekanta dig med utbildningarna

 • Klicka på länken Bekanta dig med utbildningarna under fritextsökningsfältet.
 • Välj utbildningar enligt ämne.
 • Du får en lista över utbildningar på alla stadier.
 • Avgränsa sökresultatet enligt behov.

Hitta utbildningar med handledande sökning

 • Välj på startsidan under rubriken Vart ska jag söka den länk som motsvarar din situation, t.ex. Efter grundskolan.
 • Välj till exempel din grundutbildning och gå vidare och välj de alternativ som passar dig. Med den handledande sökfunktionen är det lättare för dig att hitta lämpliga utbildningar.

Välj någon av följande direkta söklänkar och avgränsa sökresultatet

Plocka utbildningar till minneslistan

 • Samla spännande utbildningar till minneslistan och bekanta dig närmare med dem.
 • Du kan börja med att samla alla utbildningar som verkar intressanta och senare ta bort sådana som efter närmare eftertanke inte är så lämpliga för dig.
 • Från minneslistan kan du återgå till att läsa beskrivningar av utbildningarna.
 • I minneslistan ser du också om du ska söka till utbildningen i gemensam ansökan eller via separat ansökan.
 • Utbildningarna försvinner från minneslistan då du stänger listan, Studieinfo eller webbläsaren.
 • Tips: Du kan printa ut minneslistan.