Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Så här hittar du utbildningar i Studieinfo

I Studieinfo finns många olika sätt att hitta lämpliga utbildningar att söka till. Välj av följande alternativ det som känns bäst.

 • Om du redan vet vart du vill söka, är fritextsökningen det snabbaste sättet.
 • Om du vill bekanta dig med hela utbudet, ska du välja länken Bekanta dig med utbildningarna.

Titta på videon hur du söker utbildningar i Studieinfo

Med fritextsökning

 • Skriv i sökfältet till exempel yrke, utbildning, läroanstaltens namn eller en bransch och klicka på Sök.
 • Eller lämna sökfältet tomt och klicka direkt på Sök, så får du en lista över alla utbildningar.
 • Avgränsa sökresultatet genom att välja till exempel grundutbildning, utbildningens ort och undervisningsspråk.
 • Välj den utbildning, som du vill titta närmare på. Du får information om allt du bör veta för att söka till utbildningen. Kontrollera i beskrivningen av utbildningen till exempel antagningsgrunder och inträdesprov.

Sökfunktionen Bekanta dig med utbildningarna

 • Klicka på länken Bekanta dig med utbildningarna under fritextsökningsfältet.
 • Välj utbildningar enligt ämne.
 • Du får en lista över utbildningar på alla stadier.
 • Avgränsa sökresultatet enligt behov.

Hitta utbildningar med handledande sökning

 • Välj på startsidan under rubriken Vart ska jag söka den länk som motsvarar din situation, t.ex. Efter grundskolan.
 • Välj till exempel din grundutbildning och gå vidare och välj de alternativ som passar dig. Med den handledande sökfunktionen är det lättare för dig att hitta lämpliga utbildningar.

Välj någon av följande direkta söklänkar och avgränsa sökresultatet

Plocka utbildningar till minneslistan

 • Samla spännande utbildningar till minneslistan och bekanta dig närmare med dem.
 • Du kan börja med att samla alla utbildningar som verkar intressanta och senare ta bort sådana som efter närmare eftertanke inte är så lämpliga för dig.
 • Från minneslistan kan du återgå till att läsa beskrivningar av utbildningarna.
 • I minneslistan ser du också om du ska söka till utbildningen i gemensam ansökan eller via separat ansökan.
 • Utbildningarna försvinner från minneslistan då du stänger listan, Studieinfo eller webbläsaren.
 • Tips: Du kan printa ut minneslistan.