Skip to content

Antagningsresultaten till tionde klassen och VALMA-utbildningen är färdiga. Ta emot din studieplats senast 14.8. Läs mera om antagningsresultat och mottagande av studieplatsen

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser från sluten av juni till mitten av augusti.  Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Du kan söka till lediga platser inom yrkesutbildning och gymnasier i kontinuerlig ansökan. Hämta aktuella utbildningar med Sök-funktionen. Eller besök läroanstalternas webbsidor. Mer info om utbildningarna och ansökan får du av läroanstalterna. 

Regionala handlednings- och rådgivningstjänster

Vägledning för dig under 30

Om du är under 30 år, kan du få vägledning hos den lokala Navigatorn. Navigatorn är en plats där man får hjälp med ärenden som berör arbete, utbildning och vardag. Navigator-tjänsterna utvecklas som ett samarbete mellan olika ministerier, t.ex. arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Läs mer om Navigator-verksamheten

Information, rådgivning och vägledning för vuxna (IRV)

Den information som finns på webben är kanske tillräcklig för en del, medan andra behöver få diskutera och fundera tillsammans med sakkunniga.  För att vuxna i ansökningsskedet ska få information, rådgivning och vägledning på svenska har servicepunkter öppnats och andra planeras:

  • Är du bosatt i Östra Nyland kan du besöka ”Ohjauspiste”, ett tvåspråkigt serviceställe i Borgå centrum byggts upp för att ge IRV–tjänster.
  • I Österbotten, i Vasa, ordnas det studietorg (i allmänhet på tisdagar) på Vasa arbets- och näringsbyrå. På studietorget samlas IRV kunniga från olika läroinrättningar för att ge information om aktuella utbildningar i regionen, studiesociala frågor mm.
  • Inom Helsingforsregionen är det på Luckan du kan få samlad information om utbildningar i regionen.
  • I Åboland körs småningom i gång IRV-service i samråd med den fria bildningen, dvs. MBI, folkhögskolorna och övriga kanaler ss. bibliotekens filialer.
  • Läroanstalterna ger information och handledning om sina utbildningar och arbets- och näringsbyråns telefonservice svarar också på frågor.

Information och vägledning till svenskspråkig högskoleutbildning

Ett center för information och vägledning till svenskspråkig högskoleutbildning i Helsingfors har öppnats. Bekanta dig med centrets service.